Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy s účinností k 18. 9. 2020

21/09/2020

Hygienická stanice hl. m. Prahy s účinností k 18. září 2020 od 18:00 do 18. října 2020 zakazuje návštěvy pacientů v nemocnicích s lůžkovou péčí. Toto mimořádné nařízení se nevztahuje na přítomnost třetí osoby při porodu za předpokladu přísného dodržení veškerých hygienických podmínek nezbytných pro takovou příležitost. Dále se nařízení nevztahuje na návštěvy osob v terminálním stádiu nevyléčitelné onemocnění.

Hygienická stanice hl. m. Prahy se stejném rozsahu rovněž zakazuje návštěvy v prostorách institucí poskytujících sociální služby ve formě pobytu. Stejné platí i pro zařízení poskytujících tzv. odlehčovací sociální služby. Nařízení se netýká nezletilých osob a uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností.

S účinností od 21. září 2020 zakazuje Hygienická stanice hl. m. Prahy pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí nad 100 osob. Také s účinností od 21. září do 31. října 2020 se nařizuje zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách. Nařízení pro studenty vysokých škol se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven, konzultace, provedení zkoušek (za splnění podmínky maximálního počtu 10 osob) nebo klinickou a praktickou výuku a praxi.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě