Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 14/2020 s účinností k 25. 9. 2020

Hygienická stanice hl. m. Prahy nařizuje s účinností od 25. září 2020 od 15 hodin do 18. října 2020 zákaz  návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí a v zařízení sociálních služeb, domovech seniorů a domovech se zvláštním režimem.

Nařízení se nevztahuje na návštěvy dětí, pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. V případě zdravotnických zařízení se dále nařízení netýká třetích osob u porodu za podmínky, že třetí osobou je druhý rodič, tato třetí osoba musí být vybavena ochranou dýchacích cest a jeho tělesná teplota při měření nepřesáhne 37 stupňů. Dále musí být zabezpečeno, že porod bude probíhat v samostatné místnosti (pokoj či porodní box s vlastním sociálním zařízením) a bude zamezeno kontaktu s ostatními rodičkami.

Přílohy ke stažení