Nařízení HSHMP č. 16/2020

12/10/2020

Hygienická stanice hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s účinností od 12. října 2020 nařizuje zákaz příjmu nových osob do domovů seniorů, do domovů se zvláštním režimem, do domovů pro osoby se zdravotním postižením a všem odlehčovacím sociálním službám pobytového charakteru.

Dále se zakazuje příjem osob do výše uvedených zařízení, které se vrací z domácí péči či zdravotnického zařízení.

Rovněž se nařizuje zákaz příjmu nových osob u poskytovatelů následné péče, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu zařízení poskytujících následnou péči.

Výše uvedená nařízení o zákazu příjmu nových osob se netýkají osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než čtyři dny.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě