Náležitosti žádosti o řízení

Kde najdu náležitosti žádosti o řízení, vedených stavebním úřadem (vč. ohlášení)?

Obsah a náležitosti žádostí o řízení, vedených stavebním úřadem (vč. ohlášení) jsou podrobně uvedeny  v přílohách prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb) a  vyhlášky č. 526/2006 Sb. (vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stav.zákona ve věcech staveb.řádu); vyhlášky byly zveřejněné   ve Sbírce zákonů částka 163  a částka  170 z r. 2006.