Nahlédnutí do materiálů, uložených v archivu

Jak mohu nahlédnout do materiálů, uložených v archivu odboru stavební úřad?

V archivu odboru jsou ukládány doklady a projektová dokumentace o pozemcích, stavbách na nich a jejich změnách. Archiv je v návštěvní dny přístupný veřejnosti. Občan se však musí prokázat dokladem o vlastnictví, nebo právem k nahlédnutí do spisů (projektové dokumentace).

Veřejnosti archiv přístupný není, je proto zbytečné se dožadovat informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.