Na Úřadu městské části Praha 5 je funkční vládní projekt Czech POINT.

12/12/2007

Na Úřadu městské části Praha 5 je funkční vládní projekt Czech POINT.

Dne 30.11. 2007 byla na Úřadu městské části Praha 5 zprovozněna služba Czech POINT. Občan, právnické osoby a další instituce mohou jejím prostřednictvím získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku na oddělení ověřování pravosti podpisů a listin Odboru občansko-správního Úřadu městské části Praha 5 v budově Úřadu městské části Praha 5 Štefánikova 13,15(předmětné pracoviště je umístěno v přízemí budovy).

Při žádosti o jednotlivé výpisy je vždy nutno uvést tzv. identifikátory. Při výpisu z katastru nemovitostí je identifikátorem příslušný list vlastnictví, příslušné k. ú., č. parcely, č. popisné domu; v případě bytu v bytovém domě je identifikátorem jak č. popisné tohoto domu, tak i číslo bytu. Identifikátorem pro získání výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku je IČ.

Správní poplatek za výpisy stanoví zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  Od 1. ledna 2008 se poplatek za první stranu zvyšuje na 100,- Kč. Ověřené výpisy se poskytují k nemovitostem, obchodním společnostem a živnostníkům na celém území ČR. Klienti jsou vždy před vytištěním ověřeného konkrétního výpisu  informováni z kolika stran se skládá, tedy i o celkové výši správního poplatku, který budou muset uhradit.

Těšíme se na Vaši návštěvu na pracovišti Czech POINTu.

V Praze dne 6. prosince 2007

Ing. Karel Čuda

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě