Na projektu Zlepšuj Pětku se podíleli v letošním roce i školáci

16/11/2023

Od roku 2017 probíhá s občany Prahy 5 formou veřejného hlasování projekt „Zlepšuj Pětku“. V letošním roce byl vyhlášen již 7. ročník. Participativní projekty směřují například ke zlepšení veřejného prostoru, budování nových herních prvků pro děti nebo prvků občanské vybavenosti. Občané mohli přihlašovat projekty do 30. června 2023. Nově se zapojily i školy. Svoje nápady předkládali ke zlepšení školního prostředí prostřednictvím samostatné participace nazvané „Pébéčko“. Každá škola dostala od městské části až 50 tisíc korun.

 

Jsem ráda, že se do prvního ročníku školského participativního rozpočtu zapojila většina základních škol na Praze 5. Prostřednictvím školského participativního rozpočtu pomáháme dětem rozvíjet komunikační i prezentační dovednosti a dáváme jim příležitost zapojit se do rozvoje školního prostředí, ve kterém tráví podstatnou část dne“, dodává Alena Janďourková radní pro školství (Praha 5 Sobě).

 

Pro letošní rok vyčlenila radnice Pětky pro občanské návrhy 2 miliony korun s tím, že maximální cena jednoho projektu nesmí překročit půl milionu.

 

Smyslem participativního rozpočtu je každoročně vtáhnout obyvatele do dialogu o veřejných místech v jejich blízkém okolí, ale také dává možnost efektivně komunikovat s radnicí. „Právě spolupráce s veřejností je velmi důležitá. Nápaditost a kreativita místních obyvatel, kteří přicházejí s novými projekty do participativního rozpočtu pomůže zkvalitnit život všem obyvatelům Prahy 5. Tím také dojde k rozvoji místního života v jednotlivých částech pětky a rozšíří se možnosti volnočasových aktivit“, říká radní pro otevřenou radnici Filip Karel.

 

Participativní rozpočet přispívá ke zlepšení sousedských vztahů, a i k příjemné konstruktivní atmosféře v obci.

 

V letošním roce byly podpořeny projety:

 

Psí hřiště Barrandov

Nové oplocené psí hřiště na Barrandově by mělo zejména potěšit majitele domácích mazlíčků. Oplocený prostor, kde si mohou psi hrát a volně pobíhat bez obojku je místem, které si obyvatelé Barrandova dlouhodobě přejí.

Skluzavka do svahu Žvahov

Žvahov je jeden velký svah. Často se tu schází rodiče s dětmi uprostřed zeleně. Jenom dětem chybí na plácku pořádná skluzavka, ke které přímo svah vybízí. Návrh spočívá v instalaci nerezové skluzavky na svah nad pláckem.

Revitalizujme Husovy Sady

Návrh spočívá v přidání dětského hradu, který by nabídl jednu houpačku, dvě skluzavky a také trampolínu. Součástí návrhu jsou i piknikové stoly, aby si zde lidé mohli odpočinout poobědvat nebo si zahrát hry.

Nové workoutové hřiště v Jinonicích

Obyvatelé Jinonic přišli s nápadem na využití dlouhodobě neudržovaného plácku pro sportovní vyžití všech věkových kategorií, tedy workoutového hřiště.

Knihobudka

Stále častěji jsou k vidění oblíbené knihobudky. V parku Klamovka v blízkosti dětského hřiště si rodiče a děti budou mít možnost vyměňovat knihy, a dokonce je v parku i číst.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě