Na Buďánkách vznikne ještě letos infocentrum

Městská část Praha 5 vyhradila v rozpočtu pro letošní rok šest milionů korun, které použije na revitalizaci bývalé osady Buďánka. Zároveň v rámci spoluúčasti na grantu z Česko – švýcarského fondu Partnerství poskytne 327 tisíc korun na opravu bývalé mlékárny, která je součástí lokality.

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo 26. ledna poskytnutí finančního daru sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí ve výši 327 tisíc korun. Peníze použije sdružení v rámci projektu dotovaného z Česko – švýcarského fondu Partnerství MFČR “Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku centra Buďánka pro Prahu”, na němž má městská část 10% spoluúčast.

Konkrétně se dotace týká objektu mlékárny, který má sdružení podle Smlouvy o výpůjčce a partnerství s finanční spoluúčastí z listopadu 2015 zapůjčený na 78 měsíců. „Zápůjčka, resp. jasný majetkoprávní vztah k objektu a udržitelnost provedených investic po dobu pěti let od ukončení grantu, spolu s finanční spoluúčastí městské části, je podmínkou grantu,“ dodává zástupce starosty Pavel Richter. Sdružení samotné vloží z dotace 510 tisíc Kč na opravu a 498 tisíc korun do vybavení infocentra a místa pro setkávání, které zde vytvoří a na své náklady bude provozovat.

V současné době má městská část na opravu mlékárny hotovou projektovou dokumentaci, je vydáno stavební povolení a v přípravě je třístranná Smlouva o dílo (MČ, o. s., zhotovitel), která bude součástí výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Rekonstrukce mlékárny je součástí investičního balíku na opravu Buďánek, na který městská část v letošním rozpočtu vyhradila šest milionů korun. „Kromě opravy bývalé mlékárny počítáme i s vybudováním inženýrských sítí a zabezpečením objektů, vč. nových střech. V rámci česko – švýcarského dotačního projektu, kdy je část grantu určena na přenos informací mezi švýcarskými a českými odborníky, proběhne na jaře mezinárodní kulatý stůl, kde budou švýcarští architekti, urbanisté i zástupci místní samosprávy prezentovat svoje zkušenosti z podobných úspěšně realizovaných projektů ve Švýcarsku. Společně s českými odborníky a sdruženími povedeme diskusi o dalším směrování revitalizace. Z toho bude vycházet i architektonická soutěž na obnovu osady,“ dodává místostarosta.

„Revitalizace osady se zpočátku potýkala s problémy, bohužel. Nicméně podařilo se navázat úspěšnou spolupráci s místními občanskými sdruženími, která si kladou za cíl záchranu a využití lokality. S klidným svědomím mohu říct, že participace veřejnosti, resp. kooperace samosprávy s občanskou iniciativou, je v tomto případě velmi přínosná. Nejenže společně směrujeme k cíli, ale otevírají se i nové možnosti využití, řešení. Na mysli mám například připravovaný kulatý stůl se švýcarskými odborníky, kteří mají s realizacemi podobných projektů zkušenosti,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma.


Foto: sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí