Museum skla Portheimka uspělo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis

Druhé místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii „Muzejní počin roku 2018“ obsadilo Museum skla Portheimka

Vyhlášení výsledků „slávy muzeí“ se konalo ve čtvrtek 16. května 2019 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Z ocenění mám velikou radost. Vnímám ho jako potvrzení toho, že rozhodnutí zastupitelů naší městské části o zřízení galerie skla na Smíchově bylo správné,“ řekl starosta MČ Praha 5 Daniel Mazur po té, co zástupci muzea a výstavy z rukou radní hlavního města Prahy Hany Třeštíkové ocenění převzali„Blahopřeji k úspěchu celému týmu muzea, kurátorům výstav a věřím, že muzeum i další kulturní počiny Prahy 5 budou nadále úspěšné,“ dodal starosta.

Lukáš Herold, radní Prahy 5 pro kulturu uvedl: „Mé rozhodnutí svěřit Portheimku odborníkům se ukázalo jako správné. Radnice by neměla dělat kulturu sama, ale ve spolupráci s těmi, kteří jí opravdu rozumějí. Jsem pyšný, že se podařilo dosáhnout takového úspěchu.

Soutěže Gloria Musaealis se zúčastnilo 58 institucí s celkem 93 projekty ve třech kategoriích, hodnocených odbornou porotou. O čtvrté kategorii rozhodovali návštěvníci muzeí a galerií. Více informací najdete zde.

  • Počátky Musea skla Portheimka 

 Galerie Portheimka získá unikátní stálou expozici

Doprovodná výstava: Karen LaMonte: Oděná světlem

Doprovodná výstava: Pocta zakladateli sklárny Inwald v Muzeu skla v Portheimce

Výsledky kategorie Muzejní počin roku 2018

I. místo – Cena Gloria musaealis – Národní technické muzeum za projekt „Prezidentský vlak 2018

  • Jedinečnou akci s názvem „Prezidentský vlak 2018“, pořádanou ke 100. výročí vzniku Československa, bylo vypravení zvláštního vlaku, který byl tvořen unikátními vozy, sloužícími k přepravě našich prezidentů a Františka Ferdinanda dÉste. Soupravu táhly napříč Českou a Slovenskou republikou historické lokomotivy vyrobené v ČKD Praha po trase čítající celkem 4 150 km.

II. místo – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Portheimka: Museum skla“

  • Nové muzeum umístěné v letohrádku Portehimka představuje významné práce z oboru ateliérového sklas v Československu. zahrnuje stálou expozici a sál pro krátkodobé výstavy. Nápaditý edukační program seznamuje s procesem výroby skla a jeho využitím. Díla současných sklářů jsou zde prezentována způsobem, který vhodně zapadá do barokního interiéru.

III. místo – Správa KRNAP – Krkonošské muzeum za projekt „Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

  • Původní fara, typická pro oblast Jizerských hor a Krkonoš, získala po citlivé rekontrukci nově dispozičně řešené prostory. Expozice Památníku zapadlých vlastenců je věnována historii Pasek nad Jizerou, krkonošské houslařské škole i ukázkám lidových řemesel. Své místo zde má také Karel Václav Rais s odkazem na jeho román „Zapadlí vlastenci“.

Zvláštní ocenění – Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace, za projekt „Rekonstrukce výstavních prostor muzea“

  • Díky celkové rekonstrukci se muzeum zařadilo mezi instituce odpovídající současným standardům ve výstavnictví. Kromě kvalitního zázemí pro muzejníky byl rozšířen a modernizován výstavní prostor, včetně lektorské dílny. Návštěvníci mají možnost potěšit se sochařskými díly i v nové venkovní galerii.