MŠ „Slunéčko“ Beníškové v Košířích hledá ředitele/ředitelku

13/02/2019 ÚMČ Praha 5

RMČ Praha 5 vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988.  pracuje v programu Začít spolu.

  • Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019

 

  • V případě zájmu zasílejte přihlášky do  8. března 2019 (včetně).

 

Podrobné informace naleznete na úřední desce MČ Praha 5 a v příloze ke stažení níže.

 

  • Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky (dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

– odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,

– plná způsobilost k právním úkonům,

– bezúhonnost,

– zdravotní způsobilost,

– znalost českého jazyka.

 

  • Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

– znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

– znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších pracovněprávních předpisů,

– řídící a organizační schopnosti,

– základní ekonomické znalosti.

 

Kontakt:

Mgr. Jana Zacharová

vedoucí Odboru školství MČ Praha 5

Tel.: 257 000 459

E-mail: jana.zacharova@praha5.cz

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě