Ministerstvo zdravotnictví zakazuje pohyb bez ochrany dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 21. října zakazuje všem občanů České republiky pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání v šíření nemoci covid-19. Nařízení se týká pohybu osob ve vnitřních prostorách veřejných budov (s výjimkou bydliště či místa ubytování /viz hotelový pokoj/), v MHD, na nástupištích a přístřešcích veřejné dopravy. Nařízení se vztahuje též na osoby v motorových vozidlech (výjimku tvoří osádka vozidla z jedné rodiny).

Zákaz pohybu bez ochrany dýchacích cest se týká rovněž všech veřejně dostupných prostor v zastavěném území, kde ve stejném čase dochází ke kontaktu dvou a více osob nesdílejících společnou domácnost.

Nařízení zakazující pohyb bez ochrany dýchacích cest se netýká dětí do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřských školách a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Přílohy ke stažení