Ministerstvo zdravotnictví ČR zavádí povinné testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, mohou od 12. března 2021 umožnit zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze s negativním testem na onemocnění COVID-19.

Pro menší firmy a podniky od 50 do 249 zaměstnanců platí toto nařízení nejpozději od 15. března 2021. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. Výjimku mají pouze osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

S účinností od 2. března 2021 se zaměstnancům, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit příslušného lékaře. Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědomění o pozitivním výsledku testu, jsou povinni pozitivně testované osobě bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2. Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. II, je povinna se podrobit tomuto vyšetření bez prodlení.

Ministerstvo zdravotnictví ČR také zavádí povinnost všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center umožnit zájemcům, kteří jsou účastni veřejného zdravotního pojištění provedení POC antigenních testů nejvýše jednou ze tři dny. V případě pozitivního nálezu povinnost provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR bez prodlení.

Plné znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete v přílohách.

Přílohy ke stažení