Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

17/09/2020

Ministerstvo zdravotnictví s účinností k 17. září 2020 nařizuje všem subjektům zajišťujícím vyšetření vzorku pomocí RT-PCR informovat pacienta bezodkladně, nejpozději do 48 hodin, o výsledku vyšetření prostřednictvím sms na pacientův mobilní telefon nebo jeho email.

Ministerstvo dále s platností od 18. září 2020 od 18 hodin do odvolání zakazuje konání venkovních akcí typu slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní akce, trhy a ostatní shromáždění nad 1000 osob. Stejně tak se ke stejnému datu do odvolání zakazuje konání výše zmíněných akcí v uzavřených prostorech s návštěvností nad 500 lidí. Nařízení se nevztahuje na hromadné akce konané v prostorách umožňující sektorové členění (sportovní haly, stadiony, divadla, konferenční prostory, veletržní prostory atd.) za splnění podmínky, že vnitřní prostor bude rozdělen do sektorů po maximálně 500 osobách a každý jeden sektor bude mít vlastní vstup. Nadále platí distanční omezení v podobně dodržení dvoumetrového rozestupu. V neposlední řadě se do odvolání zakazují akce pro více než 10 osob, kde účastníkům není zabezpečeno místo k sezení. Nařízení se nevztahuje na konání výstav, trhů a veletrhů.

S účinností od 18. září 2020 od 18 hodin se dále omezuje činnost v provozovnách poskytující služby či maloobchodní prodej. Provozovatelé takových subjektů jsou povinni vyzývat své klienty k dodržování dvoumetrových rozestupů a využít online plateb. Provozovatelům se nařizuje zajistit prostředky ochrany před šířením nákazy a zároveň zajistit dostatečnou informovanost zákazníků.

Vydané nařízení dále omezuje prodej nebaleného pečiva, kdy provozovatel je povinen zajistit dodržování pravidla o neshlukování se osob v sektoru prodeje tohoto zboží a zajistit dostatek ochranných pomůcek (rukavic). V případě trhů se nařizuje dodržování dvoumetrových rozestupů mezi prodejními místy. Provozovatelé trhů jsou povinni zajistit v dostatečném množství nádoby s dezinfekcí.

V neposlední řadě se s účinností od 18 hodiny dne 18. září 2020 nařizuje povinná ochrana dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách veřejných budov a v prostředcích hromadné dopravy. Tato nařízení se nevztahuje na děti do dvou let věku. Nařízení se nevztahuje na děti a pedagogický personál ve školských zařízení dle školského zákona.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě