Městská část zavede metodiku řízení kvality CAF 2020

22/02/2021

Projekt Zavedení řízení kvality dle metodiky CAF 2013/2020 na úřadě městské části Praha 5

Městská část Praha 5 získala prostředky ve výši 2.904.750,– Kč z EU na realizaci projektu Zavedení řízení kvality dle metodiky CAF 2013/2020 na úřadě městské části Praha 5, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016715. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Realizace projektu probíhá od 1.2.2021 do 31.1.2023.

CAF je prvním evropským nástrojem řízení kvality vyvinutým na míru pro veřejný sektor. Účelem modelu CAF je směrovat organizace veřejného sektoru k dosažení nejlepších možných výsledků jak uvnitř úřadu, tak ve vztahu k široké veřejnosti, a to především zvýšením kvality služeb pro občany. Hlavními přínosy realizace projektu pro naší městskou část bude důkladné provedení analýzy hlavních procesů, které na úřadu probíhají, analýza, doplnění a tvorba systému interních předpisů a dále zvýšení úrovně týmové práce napříč odbory úřadu. S realizací projektu počítá i připravovaná Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

 

Městská část díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost realizuje v následujících dvou letech dvě kola sebehodnocení podle metodiky CAF 2020.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě