Městská část realizovala projekt “Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců”

27/10/2020

Od 15. 4. 2020 byl v realizaci projekt „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2020 na území městské části Praha 5“ spolufinancovaný z dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. Projekt napomáhal k začleňování cizinců do společnosti v naší městské části. Nabízel dětem i dospělým aktivity, které se zaměřovaly na zdokonalování jazykových dovedností a sociokulturních znalostí.

Mezi hlavní aktivity v rámci projektu integrace patřilo například doučování dětí v mateřských a základních školách, workshopy tolerance pro celou třídu, kde se děti seznamovali s tím, jaké to je přijít do cizí země nebo nové školy, a semináře pro dospělé s podobně praktickou náplní. Mezi novinky patřilo třeba pravidelné doučování ve Vzdělávacím a informačním centru Prahy 5 pro děti nebo Klub konverzace pro dospělé.

Vzhledem k mimořádným okolnostem podpořilo Ministerstvo vnitra ČR i distanční a individuální formu výuky, díky které se do projektu mohlo zapojit několik škol a školek již od samotného začátku.

Všechny aktivity byly pro zájemce zdarma. V rámci podpory integrace cizinců i od Magistrátu hl. m. Prahy, vznikla příručka pro všechny cizince, kteří dlouhodobě žijí v Praze. Na rozdíl od jiných dostupných materiálů, které se věnují právnickým a občanským problematikám, je tato příručka zaměřena čistě na praktický život, a cizinec se v ní dozví, jak se liší jízdenky Českých drah a jiných dopravců nebo jaká jídla může jíst rukama, aniž by způsobil faux pas. Příručka je dostupná ve VIC Praha 5 nebo na tomto odkazu: https://vicpraha5.cz/budte-v-cechach-jako-doma/

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě