Městská část Praha 5 zahajuje celkovou opravu uliční fasády budovy radnice Štefánikova 13–15

V průběhu rekonstrukce dojde mimo jiné k opravě poškozené římsy a ozdobných prvků fasády, budou opraveny klempířské prvky, okna v přízemí a bude proveden nový nátěr celého průčelí. Během rekonstrukce bude instalováno podchozí lešení. Celkové dokončení úprav je plánováno na září 2021.

Děkujeme za pochopení při případných omezeních, které mohou vzniknout v průběhu oprav.

 

Radnice Štefánikova 13–15