Městská část Praha 5 realizuje projekt „MŠ Lohniského – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu“

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Lohniského – č.p. 851 (p.č. 1040/56) zateplením obvodového pláště budovy (670 m2), konstrukce k nevytápěným prostorům (139 m2) a osazením samostatných vzduchotechnických jednotek s rekuperací. Dojde k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti stávajících konstrukcí jsou nedostatečné a objekt je hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci se budova zařadí do kategorie C – ÚSPORNÁ.