Městská část Praha 5 realizuje projekt „MŠ Kroupova – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu“

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Kroupova – č.p. 2775, (p.č. 918/2), zateplením obvodového pláště budovy (756 m2), otvorových výplní  (56 m2)

a osazení samostatných vzduchotechnických jednotek s rekuperací. Dojde k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti stávajících konstrukcí jsou nedostatečné a objekt je hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci se budova zařadí do kategorie C – ÚSPORNÁ.