MČ Praha 5 zasadí svůj první Strom Olgy Havlové

Vážení,

ve středu 3. října v 17 hodin bude v parku Portheimka zasazen první Strom Olgy Havlové na Praze 5.

Na slavností akt vás srdečně zve starosta MČ Praha 5 Pavel Richter  ve spolupráci s Výborem dobré vůle  – Nadace Olgy Havlové, Dialogem Jessenius a Projektem 35  

MČ Praha 5 se tak připojí k Roku Olgy Havlové, zakladatelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV).

Olga Havlová by se v letošním roce dožila 85 let. Nadace se rozhodla připomenout si výjimečnou osobnost paní Olgy zasazením nejméně 85 stromů dobré vůle po celé České republice – ve spolupráci s městy, obcemi a vybranými organizacemi,  zapojit se může i každý jednotlivec.

Olga rozená Šplíchalová (11. 7. 1933–27. 1. 1996) se narodila v početné rodině v Praze na Žižkově. Po škole pracovala jako účetní, skladnice, prodavačka.

Byla první manželka československého a později českého prezidenta Václava Havla, první dáma Československa, resp. České republiky. Intenzivně se věnovala charitativním aktivitám, počátkem roku 1990 založila s přáteli z Charty 77 Výbor dobré vůle, který patřil k prvním projektům tohoto druhu v Československu. V roce 1992 založila Nadaci Olgy Havlové.  Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Činnost nadace začala být brzy známá i v zahraničí. V některých zemích Evropy i v zámoří vznikly pobočky k podpoře hlavních cílů nadace.

Motto nadace:

Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc. Olga Havlová

(Zdroj: Wikipedie, VDV)