MČ Praha 5 vyčlenila pro občany konzultační hodiny speciálně věnované problematice Metropolitního plánu

V souvislosti s vystaveným návrhem Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území, vyčlenil v rámci své gesce Odbor územního rozvoje MČ Praha 5 konzultační hodiny pro občany, speciálně věnované problematice Metropolitního plánu.

Každý čtvrtek od 14 do 16 hodin je tak možné obeznámit se s přípravou a základními parametry tohoto významného koncepčního dokumentu na adrese Štefánikova 13 – 15 (objekt Radnice) ve 2. podlaží,č. místnosti 206.

V případě zájmu ze strany veřejnosti bude rozsah konzultačních hodin upraven.