MČ Praha 5 představí veřejnosti studii plánu „Vybudování parku Na Pláni“

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5 připravuje on-line prezentaci studie za přítomnosti zástupců architektonického ateliéru. Prezentace a následná diskuse proběhne v pondělí 15. března od 17 hodin.

MČ Praha 5 si nechala vypracovat předmětnou studii za účelem nalezení vhodného krajinářského, urbanistického a architektonického řešení lokality Na Pláni, která v současné době postrádá jednoznačný názor na její budoucí využití. Území má ambici se stát společenským, kulturním, sportovním a relaxačním těžištěm lokality Malvazinek. Snahou MČ Praha 5 je dotvořit tuto lokalitu, která v současné době trpí nevyjasněnými majetkoprávními vztahy a nachází se z většiny ve zdevastovaném stavu.

 

Studie řeší prostorové a funkční uspořádání území ve vilové rezidenční čtvrti s viladomy, rodinnými domy a menšími bytovými domy situovanými v zeleni na západním okraji katastrálního území Smíchov. Zájmové území je vymezeno ulicemi Na pláni a K vodojemu.  Studie navrhuje v převážné části území změnu obytné funkce na parkovou zeleň.

 

Zájemci o účast na on-line prezentaci se mohou přihlašovat do 15. března 2021 do 12 hodin na emailové adrese: gabriela.hulova@praha5.cz