MČ Praha 5 chystá na podzim vyhlášení ankety „Můj skvělý lékař, má skvělá zdravotní sestra/bratr“

Vážení občané, milí sousedé,

za trvání nouzového stavu, který byl v ČR vyhlášen v důsledku koronavirové pandemie, jsme si všichni uvědomili, že je mnoho profesí, bez nichž stát nemůže fungovat. Jejich zaměstnanci do práce chodit musí, neexistují pro ně žádné úlevy a o nějakém „home-office“ si nemohou nechat ani zdát. K jedné z nich patří lékaři, sestry a úplně všichni, kdo se ve zdravotnických zařízeních pohybují.

V této nelehké době nám dovolte publikovat názor lékaře, zastupitele MČ Praha 5, MUDr. Michala Bednáře, který již delší dobu navrhuje, aby naše městská část na podzim vyhlásila anketu pod (zatím pracovním) názvem „Můj skvělý lékař, má skvělá zdravotní sestra/bratr“.

Jsme přesvědčeni, že s ohledem na nynější nasazení všech, kdo pečují o naše zdraví, je o důvod víc vzdát poctu těm, kdo se drží Hippokratovy přísahy i svého pevného morálního a profesního přístupu. Což platí nejen v čase „nouzového stavu“. Všichni si zaslouží úctu i v běžném běhu dní. Posuďte sami slova lékaře, který nám přiblíží, v jakých podmínkách tito lidé „slouží věci veřejného zdraví“. A slouží denně, bez výjimky. I v mimořádných podmínkách podobných nynějším. Níže uvádíme text MUDr. Michala Bednáře.

  • Očima lékaře

Vzhledem k výraznému snižování počtu lékařů a zdravotních sester se nám dostupnost kvalitní zdravotní péče snižuje zejména v posledních pěti letech. V nemocnicích i ambulancích nacházíme větší počet čekajících pacientů či registrujeme odkládání hospitalizace pro částečně zavřená oddělení z nedostatku zdravotního personálu. V ambulancích se pak setkáváme se stárnutím aktivně pracujících lékařů a zdravotních sester, vnímáme nedostatečnou obměnu starších zdravotníků mladými kolegyněmi a kolegy. Lékařské fakulty pociťují výraznou převahu děvčat nad hochy chtějícími se poprat s náročností a délkou studia, s negativní nadstavbou konečného ekonomického ohodnocení po absolvování lékařské fakulty.

V nemocnicích chybí zkušení lékaři předávající vědomosti mladším kolegům. Ti mladší pak po třech až pěti letech odcházejí do zahraničí. Někdy ale bohužel i opustí lékařský obor z důvodu vyčerpání. U zdravotních sester je odchod ze směnného pracovního režimu nemocnic rovněž výrazným jevem, stejně jako nedostatek sanitářů.

Důvody pro výše uvedené je nízké finanční ohodnocení za odvedenou práci, u zdravotních sester nucení do většího počtu přesčasových hodin, včetně jejich plného neproplacení. Zdravotní sestry v nemocnicích odpracují často i 17 – 19 dvanáctihodinových směn měsíčně. Když se vybavíme únavu po jedné takové směně (která je minimálně následující den), tak si můžeme představit, kolik plnohodnotných dní v měsíci má daná zdravotní sestra. Tedy – kdy je odpočinutá a je plná z toho vyplývajícího optimismu.

Lékaři v ambulancích pak při pravidelném finančním vypořádání se zdravotní pojišťovnou za předešlý rok (to je nyní v březnu 2020 za rok 2019) zjišťují, kolik peněz jim pojišťovny neproplatí za skutečně odvedenou lékařskou péči. Důvodem často je, že se k nim vracejí ti samí pacienti i pro jiné diagnosy opakovaně v průběhu téhož roku. Lékaři tak přesáhnou finanční částku na jedno rodné číslo (r.č.), kterou je zdravotní pojišťovna ochotna uhradit (příklad: 1 028 Kč /r.č./ rok v oboru chirurgie). Dále můžeme konstatovat, že hodnota bodu stoupla z 1,03 Kč v roce 1995 na 1,06 Kč v roce 2019 při stoupajících nákladech na energie, nájmy. To vše rovněž snižuje tendenci otvírat nové ordinace…

Podstatným a nejdůležitějším momentem je však hodnota společenského poznání o užitečnosti a potřebě úcty k profesionálním a slušným zdravotníkům. Možná i současná pandemie koronaviru dá připomenout naší společnosti, že zdravotníci také někdy sami hodně riskují pro druhé, když např. ošetřují nemocné bez adekvátní osobní ochrany, pracují při systému nedostatku lůžek i vlastního personálu…

Právě pro to všechno uvedené bychom rádi vyhlásili anketu „Můj skvělý lékař, má skvělá zdravotní sestra/bratr“. Za účelem upozornění nás všech na nezastupitelnou potřebu společnosti mít své kvalitní a laskavé zdravotníky v dostupném okolí našeho bydliště. Vznik této ankety může být i naším poděkováním za to, že tuto profesi část našich spoluobčanů chce nadále provozovat.

MUDr. Michal Bednář

Místopředseda komise sociální a zdravotní

Předseda komise kulturní a obnovy památek

Zastupitel MČ Praha 5

V Praze 31. 3. 2020

MUDr. Michal Bednář (ODS) při předání roušek praktické lékařce pro dospělé, MUDr. Stanislavě Kubšové a její sestřičce (Praha 5, Plzeňská 951).