Pracoviště úřadu

Orientační plán

 

 

 

 

Štefánikova 13, 15

6.
patro
Odbor Kancelář starosty

 • Oddělení organizační a sekretariáty
 • Oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

Zasedací místnost Rady MČ Praha 5
Zasedací místnost Zastupitelstva MČ Praha 5

5.
patro
Radní MČ Praha 5
Místostarostka MČ Praha 5
4.
patro
Starostka MČ Praha 5
Místostarostové MČ Praha 5
Radní MČ Praha 5
Odbor Kancelář starosty

 • Oddělení organizační a sekretariáty
 • Oddělení kontroly a stížností

Odbor vnějších vztahů a komunikace

 • Oddělení PR, tiskové a protokolu
3.
patro
Tajemnice ÚMČ Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka

 • Oddělení personální a mzdové
2.
patro

Interní audit

Odbor Kancelář tajemníka 

 • Oddělení právní a vymáhání pohledávek
 • Oddělení zadávání veřejných zakázek
 • Pracoviště kvality a e-governmentu
 • Oddělení krizového řízení a Security Managementu

Odbor vnějších vztahů a komunikace

 • Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání
1.
patro
Odbor matrik a státního občanství

 • Oddělení správy matrik a státního občanství

Odbor ekonomický

 • Oddělení rozpočtu
 • Oddělení účetnictví
 • Oddělení hospodářské činnosti
 • Oddělení místních poplatků a pokut
 • Evropských fondů a dotací
P.
přízemí

Ombudsman

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

 • Oddělení osobních dokladů
 • Oddělení evidence obyvatel a voleb

Oddělení správy matrik a státního občanství

 • Oddělení ověřování a Czech POINT

Kancelář tajemníka

 • Oddělení hospodářské správy a spisové služby

 

náměstí 14. října 4

6.
patro
Odbor Stavební úřad

 • Oddělení povolování staveb
 • Oddělení umísťování staveb
5.
patro
Odbor správy majetku

 • Oddělení správy a pronájmu bytů
 • Oddělení převodu nemovitých věcí

Odbor Stavební úřad

 • oddělení umísťování staveb

Archiv Odboru Stavební úřad

4.
patro
Odbor správy majetku

 • Oddělení správy a evidence nemovitostí
 • Oddělení využití nemovitostí
 • Oddělení stavebně technické

Odbor přípravy a realizace investic

 • Oddělení realizace investic
 • Oddělení přípravy investic

Odbor dopravy

 • Oddělení silničního hospodářství
 • Oddělení dopravního značení a posuzování projektů
3.
patro
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

 • Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně
 • Oddělení správy dopravy v klidu

Odbor ochrany životního prostředí

 • Oddělení ochrany přírody a krajiny
 • Oddělení vodního a odpadového hospodářství
2.
patro
Odbor živnostenský a občanskoprávních agend

 • Oddělení živnostenské registrace
 • Oddělení živnostenské kontroly

POKLADNA
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

 • Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
 • Oddělení sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny
1.
patro
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor školství

 • Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
 • Oddělení provozně technické správy budov
P.
přízemí
PODATELNA

 

Preslova 5

P.
přízemí
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

 • Oddělení správy dopravy v klidu (výdejna parkovacích oprávnění)

Odbor informatiky

 • Pracoviště administrativní správy a správy telekomunikačních a podpůrných IT technologií
 • Oddělení správy ICT, aplikací a podpory uživatelů

 

Štefánikova 17

6.
patro
Odbor územního rozvoje

 • Oddělení územního rozvoje
 • Oddělení koncepce rozvoje
5.
patro
Odbor dopravy

 • Oddělení dopravních přestupků

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě