Pracoviště úřadu

Orientační plán

 

 

 

 

Štefánikova 13, 15

6.
patro
Odbor Kancelář městské části

 • oddělení organizační a sekretariáty

Zasedací místnost Rady MČ Praha 5
Zasedací místnost Zastupitelstva MČ Praha 5

5.
patro
Radní MČ Praha 5
4.
patro
Starostka MČ Praha 5
Místostarostové MČ Praha 5
Radní MČ Praha 5
Odbor Kancelář starosty

 • oddělení strategického řízení a evropských fondů
 • pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje
 • pracoviště sekretariátu a protokolu

Odbor vnějších vztahů a komunikace

 • pracoviště PR a tiskové
3.
patro
Tajemnice ÚMČ Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka

 • oddělení personální a mzdové

Odbor Informatiky

 • oddělení hardwarové podpory, provozu a bezpečnosti ICT
 • oddělení softwarové podpory a podpory uživatelů ICT
2.
patro
Odbor Kancelář městské části

 • oddělení krizového řízení a Security Managementu

Odbor Kancelář starosty

 • oddělení strategického řízení a Evropských fondů

Odbor Kancelář tajemníka

 • oddělení právní a vymáhání pohledávek
 • oddělení zadávání veřejných zakázek
 • pracoviště kvality a e-governmentu

Odbor vnějších vztahů a komunikace

 • oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání
1.
patro
Odbor matrik a státního občanství

 • oddělení správy matrik a státního občanství

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

 • oddělení přestupků

Odbor ekonomický

 • oddělení rozpočtu
 • oddělení účetnictví
 • oddělení hospodářské činnosti
 • oddělení místních poplatků a pokut
P.
přízemí

Ombudsmanka

Odbor matrik a státního občanství

 • oddělení ověřování a Czech POINT

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

 • oddělení osobních dokladů
 • oddělení evidence obyvatel a voleb

Odbor Kancelář městské části

 • oddělení hospodářské správy a spisové služby

 

náměstí 14. října 4

6.
patro
Odbor Stavební úřad

 • oddělení povolování staveb I.
 • oddělení povolování staveb II.
 • oddělení umísťování staveb
5.
patro
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

 • oddělení správy a pronájmu bytů
 • oddělení převodu nemovitých věcí

Odbor Stavební úřad

 • oddělení umísťování staveb

Archiv Odboru Stavební úřad

4.
patro
Odbor správy majetku

 • oddělení správy a evidence nemovitostí
 • oddělení využití nemovitostí
 • oddělení stavebně technické

Odbor přípravy a realizace investic

 • oddělení realizace investic
 • oddělení přípravy investic

Odbor dopravy

 • oddělení silničního hospodářství
 • oddělení dopravního značení a posuzování projektů
3.
patro
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

 • oddělení správy veřejného prostranství a zeleně
 • oddělení správy dopravy v klidu

Odbor Kancelář tajemníka

 • oddělení kontroly a stížností

Odbor ochrany životního prostředí

 • oddělení ochrany přírody a krajiny
 • oddělení vodního a odpadového hospodářství
2.
patro
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

 • oddělení živnostenské registrace
 • oddělení živnostenské kontroly

POKLADNA
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

 • oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
 • oddělení sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny
1.
patro
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

 • oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor školství

 • oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
 • oddělení provozně technické správy budov
P.
přízemí
PODATELNA
Odbor informatiky

 • oddělení hardwarové podpory, provozu a bezpečnosti ICT

 

Preslova 5

P.
přízemí
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

 • oddělení správy dopravy v klidu (výdejna parkovacích oprávnění)

Odbor informatiky

 • oddělení hardwarové podpory, provozu a bezpečnosti ICT
 • oddělení softwarové podpory a podpory uživatelů ICT

 

Štefánikova 17

6.
patro
Odbor územního rozvoje

 • oddělení územního rozvoje
 • oddělení koncepce rozvoje
5.
patro
Odbor dopravy

 • oddělení dopravních přestupků

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě