Lékařská služba první pomoci po 1.1.2008

Lékařská služba první pomoci je pacientům poskytována v případech ohrožení života, náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení.

Hlavní město Praha se rozhodlo vstoupit v jednání s pražskými fakultními nemocnicemi a systém lékařské služby první pomoci zajišťovat v součinnosti s nimi. Tímto systémem bude pro pacienty zajištěna přímá návaznost pohotovostní péče na komplementární a specializovanou péči v nemocnicích, a to na jednom místě, resp. v jednom areálu, bez nutnosti vícenásobného placení regulačních poplatků. Nezanedbatelným přínosem pro pacienta je také možnost okamžité hospitalizace v případě, že je to potřebné.

Od 1. ledna 2008 tedy bude lékařská služba první pomoci zajišťována ve:

Zdravotnické zařízení Rozsah péče
Fakultní nemocnice v Motole Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost
Dětská stomatologie
Fakultní nemocnice na Bulovce Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Praktický lékař pro děti a dorost
Fakultní Thomayerova nemocnice Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Palackého 5, Praha 1 Praktický lékař pro dospělé
Stomatologie pro dospělé

Lékařská služba první pomoci bude u všech výše vyjmenovaných poskytovatelů dostupné ve všední den v době od 19.00 do 6.00 hodin, o sobotách a nedělích a svátcích nepřetržitě, tedy od 0.00 do 24.00 hodin.