Lednové zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo schodkový rozpočet

15/02/2019

V rozpočtu MČ Praha 5 loňského roku 2018 byly plánovány příjmy 675,7 mil. Kč a výdaje 1166,9 tis. Kč, tedy deficit 491,2 mil. Kč.

Rozpočet musí reflektovat potřeby městské části.

Rozpočet MČ Praha 5 na rok 2019, který se připravuje již od poloviny roku 2018, byl bývalou koalici koncipován v podobných parametrech.

Po volbách tak byl na změnu v přístupu k tvorbě rozpočtu velmi omezený čas, prakticky pouze jeden a půl měsíce. Přesto se podařilo snížit plánovaný schodek o 370 mil Kč, především v oblasti nadhodnocených výdajů na nepřipravené akce.

Lednové zastupitelstvo schválilo rozpočet s příjmy ve výši 814 mil Kč a výdaji 1175 mil Kč, tedy schodkový ve výši 361 mil Kč.

Magistrát hl. m. Prahy potvrdil, že nespotřebované dotace na investice z let 2017 a 2018 budou městským částem ponechány, což ve schváleném rozpočtu není zahrnuto. Pro Prahu 5 to znamená zvýšení příjmů a tím i snížení deficitu o cca 160 mil Kč. Zbývajících cca 200 mil. Kč plánovaného deficitu je kryto především z rezervního fondu, což jsou prostředky MČ, které nebyly v minulých letech proinvestovány.

V průběhu roku provedeme analýzu běžných výdajů, tak aby bylo možné optimalizovat výdajovou stránku rozpočtu v dlouhodobém horizontu.

V dalších letech plánujeme postupné snižování schodku, tak aby nejpozději v roce 2021 byl rozpočet plánován jako zdrojově vyrovnaný bez použití externích zdrojů.

Karel Bauermístostarosta pro oblast financí

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě