Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

02/03/2022

V reakci na válečné události na Ukrajině otevřela od včerejška hl.m. Praha Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), které bylo zprovozněno v prostorách Kongresového centra Praha, 5. května 65, Praha 4, vchod č. 10.

 

 

Všichni azylanti z Ukrajiny se musí fyzicky dostavit do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině.

 • Jeho provozní doba je pondělí–neděle: NONSTOP.
 • Služby, které KACPU nabízí:
  • Poskytování informací
  • Tlumočnické služby
  • Zajištění povolení k pobytu
  • Zajištění ubytování
  • Zajištění základních potřeb (léky, první pomoc)
  • Zajištění transportu do místa ubytování
  • Zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR
  • Psychosociální pomoc

 

Centrum slouží jako nezbytný bod pro ženy a děti i všechny ostatní potřebné, kteří se při útěku před válkou na Ukrajině ocitli na území Prahy nebo Středočeského kraje. Nabízí přicházejícím komplexní služby, aby mohli legálně a bezproblémově pobývat na území České republiky a měli kde bydlet.

Kromě toho se centrum snaží vyhovět také žádostem, které se týkají například poskytování specializované zdravotní péče, dodání léků a mnoha dalších záležitostí, které se ukážou jako potřebné.  Rozsah poskytovaných služeb se proto bude postupně rozšiřovat. Připraveno je i řešení zapojení dětí do povinné školní docházky nebo umístění dětí předškolního věku, případně zde budou informace s nabídkami pracovních příležitostí. Při výstupu dostane každý příchozí leták s kompletními informacemi.

 

Uprchlíci z Ukrajiny mají MHD v Praze zdarma.

 

 

Elektronický kontakt na KACPU –  kacpu@sck.izscr.cz

 

 

 

Pro více informací navštivte https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě