Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

23/11/2021

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR připravují na rok 2022 další kolo kotlíkových dotací, které budou tentokrát zacíleny na nízkopříjmové a sociálně slabé domácnosti.

Sociálně slabá domácnost je pro účely dotace taková, jejíž průměrný roční příjem na člena domácnosti (vč. seniorů a dětí) nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč.

Předmětem podpory bude náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
• tepelné čerpadlo (min. energetické třídy A+)
• kotel na biomasu (min. energetické třídy A+)
• plynový kondenzační kotel (min. energetické třídy A)

Výše dotace bude 95% s cenovým stropem u jednotlivých zařízení, spoluúčast žadatele 5%.

Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště a ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude.

Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp. Příjem musí být doložen daňovým přiznáním za rok 2020, potvrzením o příjmech od zaměstnavatele, potvrzením o důchodu, potvrzením České správy sociálního zabezpečení, příp. potvrzením Úřadu práce ČR. Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0.

Žádáme občany, kteří jsou potenciálními zájemci, o spolupráci na vytvoření seznamu žadatelů. Ten bude prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy předán na Ministerstvo životního prostředí ČR. Na základě tohoto seznamu bude stanovena výše alokace, která bude Praze přidělena z Operačního programu Životní prostředí.

V případě Vašeho zájmu prosíme o zaslání následujících identifikačních údajů (jméno a příjmení, rok narození, místo realizace, adresa rodinného domu/bytové jednotky, telefonní číslo, e-mail)

  • elektronicky na: lenka.ciepla@praha5.cz nebo písemně na adresu: ÚMČ Praha 5, Oddělení strategického řízení a Evropských fondů, Ing. Lenka Cieplá, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22, a to v termínu do 15. 12. 2021.

 

Bližší informace a časté dotazy k této problematice naleznete zde:

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/caste-dotazy-pro-nizkoprijmove-domacnosti/

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě