Velkoobjemové kontejnery

Vážení,

níže v přílohách ke stažení najdete aktuální rozpisy stanovišť velkoobjemových kontejnerů (VOK) a kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK).

Nově také můžete stanoviště (včetně termínů) vyhledávat zde – Mapa 

  • Případné další informace Vám poskytne:

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5

Kontaktní osoba:

Milan Tikal, DiS.

tel. 257 000 307

e-mail: milan.tikal@praha5.cz

 

OBECNĚ PLATÍ:

  • Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) je možné odložit:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

  • Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) nelze odkládat:

živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpady, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

  • Do kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK) je možné odložit:

pouze bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

Živočišné zbytky do těchto kontejnerů nepatří.

 

UPOZORNĚNÍ:

Objemné odpady i bioodpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hl. města Prahy – Sběrné dvory.

Nebezpečné odpady je možné předávat opět ve sběrných dvorech hl. města Prahy a dále také ve sběrnách nebezpečných odpadů – Stabilní sběrny nebezpečného odpadu.

Přílohy ke stažení