Velkoobjemové kontejnery

Vážení občané,

níže v tabulkách najdete aktuální rozpis stanovišť  velkoobjemových kontejnerů (VOK) a kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK).

Tabulky jsou rovněž k dispozici ke stažení – viz níže „Přílohy ke stažení“.

 

 • Případné další informace Vám poskytne:

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5

Kontaktní osoba:

Milan Tikal, DiS.

tel. 257 000 307

e-mail: milan.tikal@praha5.cz

 

OBECNĚ PLATÍ:

 • Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) je možné odložit:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

 • Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) nelze odkládat:

živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpady, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

 1. Seznam stanovišť VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery společnosti Regios a. s. budou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10:00 hodin (a následně dle potřeby měněny). Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách – nejpozději v 15:00 hodin.

 

Datum Číslo Stanoviště
16. 8. – 17. 8. 1. Musílkova x Schodová
2. Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
23. 8. – 24. 8. 1. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
2. Kobrova – u č. 6
30. 8. – 31. 8. 1. Na Pomezí – u č. 4
2. Nádražní – proti č. 68
6. 9. – 7. 9. 1. U Klavírky – proti č. 10
2. Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
13. 9. – 14. 9. 1. V Cibulkách x Na Výši
2. Nad Klikovkou – proti č. 11
20. 9. – 21. 9. 1. Nad Koulkou x Na Neklance
2. Donátova – u hřiště
27. 9. – 28. 9. 1. Česká x Urbanova
2. Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
4. 10. – 5. 10. 1. Svornosti x Pod Tratí
2. Pod Hájem x U Pernikářky
11. 10. – 12. 10. 1. Zahradníčkova x Brdlíkova
2. Na Hřebenkách – proti č. 12
18. 10. – 19. 10. 1. Na Farkáně x Od Vysoké
2. U Nikolajky x Na Březince
25. 10. – 26. 10. 1. Na Homolce – u č. 17
2. U Šalamounky x K Měchurce
1. 11. – 2. 11. 1. U Vojanky – u č. 30
2. Podbělohorská x Plzeňská
8. 11. – 9. 11. 1. Naskové x Vejražkova
2. Štorkánova x K Vodojemu
15. 11. – 16. 11. 1. U Hrušky – parkoviště
2. Pod Hybšmankou – proti č. 12
22. 11. – 23. 11. 1. V Botanice – za Komerční bankou
2. Nad Turbovou x Na Stárce
29. 11. – 30. 11. 1. Urbanova – parkoviště pod č. 20
2. Holyňská x Na Srpečku
6. 12. – 7. 12. 1. Pechlátova – u č. 16
2. U Mrázovky x Na Cihlářce
13. 12. – 14. 12. 1. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
2. Na Pomezí – u č. 4
20. 12. – 21. 12. 1. Nádražní – proti č. 68
2. Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
27. 12. – 28. 12. 1. V Cibulkách x Na Výši
2. Svornosti x Pod Tratí

 

2. Seznam stanovišť VOK hrazených z rozpočtu MHMP

Službu zajišťuje společnost Pražské služby a. s. Na každém stanovišti bude kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

Datum Stanoviště Čas
14. 8. Holubova x Pechlátova 16:00 – 20:00 hod.
14. 8. nám. 14. října x Preslova 16:00 – 20:00 hod.
15. 8. Pod Šmukýřkou č. 4 16:00 – 20:00 hod.
16. 8. Novoveská x Pod Vavřincem 16:00 – 20:00 hod.
19. 8. Hlubočepská x K Dalejím 16:00 – 20:00 hod.
19. 8. Borského – parkoviště u supermarketu 16:00 – 20:00 hod.
20. 8. Pražského č. 608 16:00 – 20:00 hod.
20. 8. Ke Kotlářce č. 14 16:00 – 20:00 hod.
21. 8. Lumiérů x Barrandovská 16:00 – 20:00 hod.
22. 8. U Železničního mostu x Nádražní 16:00 – 20:00 hod.
23. 8. U Dívčích hradů x Tetínská 16:00 – 20:00 hod.
23. 8. Kroupova x Kutvirtova 16:00 – 20:00 hod.
26. 8. Slivenecká x Kosořská 16:00 – 20:00 hod.
26. 8. Trojdílná x Nad Zámečkem 16:00 – 20:00 hod.
27. 8. U Nikolajky – za stadionem u separace 16:00 – 20:00 hod.
28. 8. U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu 16:00 – 20:00 hod.
29. 8. Pod Vidoulí x Butovická 16:00 – 20:00 hod.
29. 8. Karlštejnská x U Dětského hřiště 16:00 – 20:00 hod.
30. 8. V Klukovicích x Bublavská 16:00 – 20:00 hod.
30. 8. V Remízku x Voskovcova 16:00 – 20:00 hod.
2. 9. Na Neklance č. 2 (popř. Nad Koulkou 3-5) 14:00 – 18:00 hod.
3. 9. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 14:00 – 18:00 hod.
4. 9. Baldové x Vejražkova 14:00 – 18:00 hod.
5. 9. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 14:00 – 18:00 hod.
6. 9. Geologická – mezi č. 13 a 15 14:00 – 18:00 hod.
6. 9. Holubova x Pechlátova 14:00 – 18:00 hod.
9. 9. Werichova – proti č. 17 14:00 – 18:00 hod.
10. 9. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 14:00 – 18:00 hod.
11. 9. U Nesypky x U Plátenice 14:00 – 18:00 hod.
12. 9. Nový Zlíchov – u separace 14:00 – 18:00 hod.
12. 9. Zdíkovská x Libínská 14:00 – 18:00 hod.
13. 9. Kováků x Na Zatlance (popř. Plzeňská pod most) 14:00 – 18:00 hod.
13. 9. Zapova – proti č. 12 14:00 – 18:00 hod.
16. 9. Devonská – u separace 14:00 – 18:00 hod.
16. 9. U Železničního mostu x Nádražní 14:00 – 18:00 hod.
17. 9. Hlubočepská x Na Srpečku (u bývalého zdrav. střed.) 14:00 – 18:00 hod.
17. 9. Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice 14:00 – 18:00 hod.
18. 9. V Břízkách – proti č. 11 14:00 – 18:00 hod.
19. 9. Pekařská x Vidoulská – proti separaci 14:00 – 18:00 hod.
19. 9. Grussova – za separací 14:00 – 18:00 hod.
20. 9. Nad Zlíchovem x V Násypu 14:00 – 18:00 hod.
20. 9. U Blaženky x Na Provaznici 14:00 – 18:00 hod.
23. 9. Pod Šmukýřkou č. 4 14:00 – 18:00 hod.
24. 9. Gabinova – slepá část 14:00 – 18:00 hod.
25. 9. nám. 14. října x Preslova 14:00 – 18:00 hod.
25. 9. Lumiérů x Barrandovská 14:00 – 18:00 hod.
26. 9. U Malvazinky č. 24 – u separace 14:00 – 18:00 hod.
26. 9. Borského – parkoviště u supermarketu 14:00 – 18:00 hod.
27. 9. Pražského č. 608 14:00 – 18:00 hod.
30. 9. U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu 14:00 – 18:00 hod.
1. 10. Smrčinská x Na Císařce 14:00 – 18:00 hod.
2. 10. Butovická x Mezi Lány 14:00 – 18:00 hod.
3. 10. V Klukovicích x Bublavská 14:00 – 18:00 hod.
4. 10. U Železničního mostu x Nádražní 14:00 – 18:00 hod.
7. 10. U Dívčích hradů x Tetínská 14:00 – 18:00 hod.
8. 10. Kroupova x Kutvirtova 14:00 – 18:00 hod.
9. 10. Štěpařská x Šejbalové – parkoviště 14:00 – 18:00 hod.
10. 10. U Nesypky x U Plátenice 14:00 – 18:00 hod.
11. 10. Třístoličná x Pod Lipkami 14:00 – 18:00 hod.
14. 10. Vrchlického x Starokošířská 14:00 – 18:00 hod.
15. 10. U Nikolajky – za stadionem u separace 14:00 – 18:00 hod.
16. 10. Ke Kotlářce č. 14 14:00 – 18:00 hod.
17. 10. Novoveská x Pod Vavřincem 14:00 – 18:00 hod.
18. 10. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 14:00 – 18:00 hod.
21. 10. Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště 14:00 – 18:00 hod.
22. 10. V Břízkách – proti č. 11 14:00 – 18:00 hod.
23. 10. Nad Buďánkami II č. 9 14:00 – 18:00 hod.
24. 10. Hlubočepská x Na Srpečku (u bývalého zdrav. střed.) 14:00 – 18:00 hod.
25. 10. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 14:00 – 18:00 hod.
29. 10. Pod Vidoulí x Butovická 14:00 – 18:00 hod.
30. 10. Gabinova – slepá část 14:00 – 18:00 hod.
31. 10. nám. 14. října x Preslova 14:00 – 18:00 hod.

 

 • Do kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK) je možné odložit:

pouze bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

Živočišné zbytky do těchto kontejnerů nepatří.

 

 1. Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
  Stanoviště Den Datum Hodina
  U Dívčích hradů – proti č. 8 neděle 2. 6. 9:00 – 12:00
  U Malvazinky č. 24 neděle 2. 6. 9:00 – 12:00
  U Palaty x Na Hřebenkách neděle 9. 6. 9:00 – 12:00
  U Šalamounky x K Měchurce neděle 9. 6. 9:00 – 12:00
  Urbanova – parkoviště pod č. 20 neděle 16. 6. 9:00 – 12:00
  V Břízkách č. 11 neděle 16. 6. 9:00 – 12:00
  V Cibulkách x Na Výši neděle 23. 6. 9:00 – 12:00
  V Klukovicích x Bublavská neděle 23. 6. 9:00 – 12:00
  V Remízku x Voskovcova neděle 30. 6. 9:00 – 12:00
  Zahradníčkova x Brdlíkova neděle 30. 6. 9:00 – 12:00
  Baldové x Vejražkova neděle 7. 7. 9:00 – 12:00
  Brdlíkova – parkoviště u hřbitova neděle 7. 7. 9:00 – 12:00
  Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště neděle 14. 7. 9:00 – 12:00
  Hlubočepská č. 31a neděle 14. 7. 9:00 – 12:00
  Fráni Šrámka x Nad Husovými sady neděle 21. 7. 9:00 – 12:00
  Nad Výšinkou x Na Hřebenkách neděle 28. 7. 9:00 – 12:00
  Na Farkáně II x Od Vysoké neděle 28. 7. 9:00 – 12:00
  Na Srpečku x Holyňská neděle 4. 8. 9:00 – 12:00
  Nad Turbovou x Na Stárce neděle 11. 8. 9:00 – 12:00
  Náměstí 14. října x Preslova neděle 11. 8. 9:00 – 12:00
  Pechlátova č. 16 neděle 18. 8. 9:00 – 12:00
  Pod Hybšmankou – proti č. 12 neděle 25. 8. 9:00 – 12:00
  U Klikovky – proti č. 23 neděle 25. 8. 9:00 – 12:00
  Prosluněná x V Násypu neděle 1. 9. 9:00 – 12:00
  Štorkánova x K Vodojemu neděle 8. 9. 9:00 – 12:00
  Za Zámečkem – proti č. 10 neděle 8. 9. 9:00 – 12:00
  Svornosti x Pod Tratí neděle 15. 9. 9:00 – 12:00
  Trojdílná x Nad Zámečkem neděle 22. 9. 9:00 – 12:00
  U Dívčích hradů – proti č. 8 neděle 29. 9. 9:00 – 12:00
  U Malvazinky č. 24 neděle 6. 10. 9:00 – 12:00
  U Palaty x Na Hřebenkách neděle 13. 10. 9:00 – 12:00
  U Šalamounky x K Měchurce neděle 13. 10. 9:00 – 12:00
  Urbanova – parkoviště pod č. 20 neděle 20. 10. 9:00 – 12:00
  V Břízkách č. 11 neděle 27. 10. 9:00 – 12:00
  V Cibulkách x Na Výši neděle 3. 11. 9:00 – 12:00
  V Klukovicích x Bublavská neděle 10. 11. 9:00 – 12:00
  V Remízku x Voskovcova neděle 17. 11. 9:00 – 12:00
  Zahradníčkova x Brdlíkova neděle 24. 11. 9:00 – 12:00

 

2. Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP

Stanoviště Den Datum Hodina
Výmolova – u zahrádkářské kolonie sobota 1. 6. 9:00 – 12:00
Holyňská x Švábova neděle 2. 6. 13:00 – 16:00
Pod Hybšmankou – proti č. 12 sobota 8. 6. 9:00 – 12:00
U Nesypky x U Plátenice neděle 9. 6. 13:00 – 16:00
Lumiérů x Skalní sobota 15. 6. 13:00 – 16:00
Nad Husovými sady x Fráni Šrámka sobota 15. 6. 9:00 – 12:00
U Dětského hřiště x Karlštejnská sobota 29. 6. 13:00 – 16:00
U Šalamounky x K Měchurce sobota 29. 6. 9:00 – 12:00
Musílkova x Schodová sobota 6. 7. 13:00 – 16:00
Výmolova – u zahrádkářské kolonie neděle 7. 7. 9:00 – 12:00
U Mrázovky x Nad Bertramkou sobota 13. 7. 9:00 – 12:00
Nad Buďánkami I x Nad Buďánkami II sobota 20. 7. 13:00 – 16:00
Nad Zlíchovem x Prosluněná sobota 27. 7. 9:00 – 12:00
Slivenecká x Kosořská sobota 3. 8. 9:00 – 12:00
Novoveská x Pod Vavřincem neděle 4. 8. 9:00 – 12:00
U Malvazinky č. 24 sobota 10. 8. 9:00 – 12:00
U Dětského hřiště x Karlštejnská sobota 17. 8. 9:00 – 12:00
Na Stárce – volná plocha proti č. 35 sobota 24. 8. 9:00 – 12:00
Na Homolce – proti č. 16 neděle 25. 8. 13:00 – 16:00
Lumiérů x Skalní sobota 31. 8. 9:00 – 12:00
Kroupova x Kutvirtova neděle 1. 9. 9:00 – 12:00
V Klukovicích x Bublavská sobota 7. 9. 9:00 – 12:00
Na Farkáně II x Od Vysoké neděle 8. 9. 9:00 – 12:00
Pod Hájem x U Pernikářky sobota 14. 9. 13:00 – 16:00
Výmolova – u zahrádkářské kolonie neděle 15. 9. 9:00 – 12:00
Butovická x Mezi lány sobota 21. 9. 9:00 – 12:00
Baldové x Vejražkova sobota 21. 9. 9:00 – 12:00
V Břízkách č. 11 sobota 28. 9. 9:00 – 12:00
Musílkova x Schodová sobota 5. 10. 9:00 – 12:00
Holyňská x Švábova neděle 6. 10. 9:00 – 12:00
Pod Hybšmankou – proti č. 12 sobota 12. 10. 9:00 – 12:00
U Nesypky x U Plátenice sobota 19. 10. 9:00 – 12:00
Nad Klikovkou – proti č. 11 sobota 26. 10. 13:00 – 16:00
Nad Husovými sady x Fráni Šrámka sobota 9. 11. 13:00 – 16:00
U Dětského hřiště x Karlštejnská sobota 9. 11. 9:00 – 12:00
U Šalamounky x K Měchurce sobota 16. 11. 9:00 – 12:00
Ke Smíchovu x Lipová alej sobota 23. 11. 9:00 – 12:00
Výmolova – u zahrádkářské kolonie sobota 30. 11. 9:00 – 12:00

 

UPOZORNĚNÍ:

Objemné odpady i bioodpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hl. města Prahy – Sběrné dvory.

Přílohy ke stažení