Velkoobjemové kontejnery

Vážení občané,

níže v tabulkách najdete aktuální rozpis stanovišť  velkoobjemových kontejnerů (VOK) a kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK).

Tabulky jsou rovněž k dispozici ke stažení – viz níže „Přílohy ke stažení“.

 

  • Případné další informace Vám poskytne:

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5

Kontaktní osoba:

Milan Tikal, DiS.

tel. 257 000 307

e-mail: milan.tikal@praha5.cz

 

OBECNĚ PLATÍ:

  • Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) je možné odložit:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

  • Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) nelze odkládat:

živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpady, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

  1. Seznam stanovišť VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery společnosti Regios a. s. budou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10:00 hodin (a následně dle potřeby měněny). Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách – nejpozději v 15:00 hodin.

Datum Číslo a stanoviště VOK
15. 3. – 16. 3. 1. V Cibulkách x Na Výši
2. Nad Klikovkou – proti č. 11
22. 3. – 23. 3. 1. Nad Koulkou x Na Neklance
2. Donátova – u hřiště
29. 3. – 30. 3. 1. Česká x Urbanova
2. Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
5. 4. – 6. 4. 1. Svornosti x Pod Tratí
2. Pod Hájem x U Pernikářky
12. 4. – 13. 4. 1. Zahradníčkova x Brdlíkova
2. Na Hřebenkách – proti č. 12
19. 4. – 20. 4. 1. Na Farkáně x Od Vysoké
2. U Nikolajky x Na Březince
26. 4. – 27. 4. 1. Na Homolce – u č. 17
2. U Šalamounky x K Měchurce
3. 5. – 4. 5. 1. U Vojanky – u č. 30
2. Prachnerova x Hlaváčkova
10. 5. – 11. 5. 1. Naskové x Vejražkova
2. Štorkánova x K Vodojemu
17. 5. – 18. 5. 1. U Hrušky – parkoviště
2. Pod Hybšmankou – proti č. 12
24. 5. – 25. 5. 1. V Botanice – za Komerční bankou
2. Nad Turbovou x Na Stárce
31. 5. – 1. 6. 1. Urbanova – parkoviště pod č. 20
2. Holyňská x Na Srpečku
7. 6. – 8. 6. 1. Pechlátova – u č. 16
2. U Mrázovky x Na Cihlářce
14. 6. – 15. 6. 1. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
2. Na Pomezí – u č. 4
21. 6. – 22. 6. 1. Nádražní – proti č. 68
2. Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
28. 6 – 29. 6. 1. V Cibulkách x Na Výši
2. Svornosti x Pod Tratí

 

2. Seznam stanovišť VOK hrazených z rozpočtu MHMP

Službu zajišťuje společnost Pražské služby a. s. Na každém stanovišti bude kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

Datum Stanoviště Čas
4. 4. Baldové x Vejražkova 16:00 – 20:00 hod.
5. 4. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 16:00 – 20:00 hod.
8. 4. Geologická – mezi č. 13 a 15 16:00 – 20:00 hod.
8. 4. Holubova x Pechlátova 16:00 – 20:00 hod
9. 4. Werichova – proti č. 17 16:00 – 20:00 hod.
10. 4. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 16:00 – 20:00 hod.
11. 4. V Remízku x Voskovcova 16:00 – 20:00 hod.
12. 4. Nový Zlíchov – u separace 16:00 – 20:00 hod.
12. 4. Zdíkovská x Libínská 16:00 – 20:00 hod.
15. 4. Kováků x Na Zatlance (popř. Plzeňská pod most) 16:00 – 20:00 hod.
15. 4. Zapova – proti č. 12 16:00 – 20:00 hod.
16. 4. Devonská – u separace 16:00 – 20:00 hod.
17. 4. Hlubočepská x Na Srpečku (u bývalého zdrav. střed.) 16:00 – 20:00 hod.
18. 4. V Břízkách – proti č. 11 16:00 – 20:00 hod.
23. 4. Zahradníčkova – proti č. 34 16:00 – 20:00 hod.
23. 4. Grussova – za separací 16:00 – 20:00 hod.
24. 4. Nad Zlíchovem x V Násypu 16:00 – 20:00 hod.
24. 4. U Blaženky x Na Provaznici 16:00 – 20:00 hod.
25. 4. Novoveská x Pod Vavřincem 16:00 – 20:00 hod.
26. 4. Gabinova – slepá část 16:00 – 20:00 hod.
29. 4. nám. 14. října x Preslova 16:00 – 20:00 hod.
30. 4. U Malvazinky č. 24 – u separace 16:00 – 20:00 hod.
30. 4. Borského – parkoviště u supermarketu 16:00 – 20:00 hod.
2. 5. Trojdílná x U Cibulky 16:00 – 20:00 hod.
3. 5. Smrčinská x Na Císařce 16:00 – 20:00 hod.
6. 5. V Klukovicích x Bublavská 16:00 – 20:00 hod.
7. 5. U železničního mostu x Nádražní 16:00 – 20:00 hod.
9. 5. U Dívčích hradů x Tetínská 16:00 – 20:00 hod.
9. 5. Kroupova x Kutvirtova 16:00 – 20:00 hod.
10. 5. Slivenecká x Kosořská 16:00 – 20:00 hod.
10. 5. U Nesypky x U Plátenice 16:00 – 20:00 hod.
13. 5. Třístoličná x Pod Lipkami 16:00 – 20:00 hod.
14. 5. Vrchlického x Starokošířská 16:00 – 20:00 hod.
15. 5. Ke Kotlářce č. 14 16:00 – 20:00 hod.
16. 5. Pod Šmukýřkou u č. 4 16:00 – 20:00 hod.
16. 5. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 16:00 – 20:00 hod.
17. 5. Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště 16:00 – 20:00 hod.
17. 5. V Břízkách – proti č. 11 16:00 – 20:00 hod.
20. 5. Nad Buďánkami II u č. 9 16:00 – 20:00 hod.
21. 5. Hlubočepská x Na Srpečku (u bývalého zdrav. střed.) 16:00 – 20:00 hod.
22. 5. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 16:00 – 20:00 hod.
23. 5. Butovická x Mezi Lány 16:00 – 20:00 hod.
24. 5. Gabinova – slepá část 16:00 – 20:00 hod.
24. 5. nám. 14. října x Preslova 16:00 – 20:00 hod.
27. 5. U Malvazinky č. 24 – u separace 16:00 – 20:00 hod.
28. 5. Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice 16:00 – 20:00 hod.
29. 5. Pražského u č. 608 16:00 – 20:00 hod.
30. 5. Werichova – proti č. 17 16:00 – 20:00 hod.
31. 5. Devonská – u separace 16:00 – 20:00 hod.
31. 5. Baldové x Vejražkova 16:00 – 20:00 hod.
3. 6. Nad Zlíchovem x V Násypu 16:00 – 20:00 hod.
4. 6. Holubova x Pechlátova 16:00 – 20:00 hod.
5. 6. Zahradníčkova – proti č. 34 16:00 – 20:00 hod.
6. 6. Jinonická – proti č. 78 16:00 – 20:00 hod.
7. 6. nám. 14. října x Preslova 16:00 – 20:00 hod.
7. 6. Na Pomezí – proti č. 17 16:00 – 20:00 hod.
10. 6. Borského – parkoviště u supermarketu 16:00 – 20:00 hod.
11. 6. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 16:00 – 20:00 hod.
12. 6. Lumiérů x Barrandovská 16:00 – 20:00 hod.
13. 6. U železničního mostu x Nádražní 16:00 – 20:00 hod.
14. 6. U Dívčích hradů x Tetínská 16:00 – 20:00 hod.
14. 6. Kroupova x Kutvirtova 16:00 – 20:00 hod.
17. 6. Trojdílná x Nad Zámečkem 16:00 – 20:00 hod.
17. 6. Hlubočepská x K Dalejím 16:00 – 20:00 hod
18. 6. Vrchlického x Starokošířská 16:00 – 20:00 hod.
18. 6. Na Neklance č. 2 (popř. Nad Koulkou 3-5) 16:00 – 20:00 hod
19. 6. Ke Kotlářce č. 14 16:00 – 20:00 hod.
20. 6. U Nikolajky – za stadionem u separace 16:00 – 20:00 hod.
21. 6. U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu 16:00 – 20:00 hod.
21. 6. Pod Vidoulí x Butovická 16:00 – 20:00 hod.
24. 6. V Klukovicích x Bublavská 16:00 – 20:00 hod.
24. 6. V Remízku x Voskovcova 16:00 – 20:00 hod.
25. 6. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 16:00 – 20:00 hod.
26. 6. Baldové x Vejražkova 16:00 – 20:00 hod.
26. 6. Butovická x Mezi Lány 16:00 – 20:00 hod.
27. 6. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 16:00 – 20:00 hod.
28. 6. Geologická – mezi č. 13 a 15 16:00 – 20:00 hod.
28. 6. Třístoličná x Pod Lipkami 16:00 – 20:00 hod.

 

  • Do kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK) je možné odložit:

pouze bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

Živočišné zbytky do těchto kontejnerů nepatří.

 

  1. Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
Stanoviště BIO VOK Den Datum Hodina
Baldové x Vejražkova neděle 7. 4. 9:00 – 12:00
Brdlíkova – parkoviště u hřbitova neděle 7. 4. 9:00 – 12:00
Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště neděle 14. 4. 9:00 – 12:00
Hlubočepská č. 31a neděle 14. 4. 9:00 – 12:00
Fráni Šrámka x Nad Husovými sady neděle 21. 4. 9:00 – 12:00
Nad Výšinkou x Na Hřebenkách neděle 21. 4. 9:00 – 12:00
Na Farkáně II x Od Vysoké neděle 28. 4. 9:00 – 12:00
Na Srpečku x Holyňská neděle 28. 4. 9:00 – 12:00
Nad Turbovou x Na Stárce neděle 5. 5. 9:00 – 12:00
Náměstí 14. října x Preslova neděle 5. 5. 9:00 – 12:00
Pechlátova č. 16 neděle 12. 5. 9:00 – 12:00
Pod Hybšmankou – proti č. 12 neděle 12. 5. 9:00 – 12:00
Prosluněná x V Násypu neděle 19. 5. 9:00 – 12:00
Štorkánova x K Vodojemu neděle 19. 5. 9:00 – 12:00
Svornosti x Pod Tratí neděle 26. 5. 9:00 – 12:00
Trojdílná x Nad Zámečkem neděle 26. 5. 9:00 – 12:00
U Dívčích hradů – proti č. 8 neděle 2. 6. 9:00 – 12:00
U Malvazinky č. 24 neděle 2. 6. 9:00 – 12:00
U Palaty x Na Hřebenkách neděle 9. 6. 9:00 – 12:00
U Šalamounky x K Měchurce neděle 9. 6. 9:00 – 12:00
Urbanova – parkoviště pod č. 20 neděle 16. 6. 9:00 – 12:00
V Břízkách č. 11 neděle 16. 6. 9:00 – 12:00
V Cibulkách x Na Výši neděle 23. 6. 9:00 – 12:00
V Klukovicích x Bublavská neděle 23. 6. 9:00 – 12:00
V Remízku x Voskovcova neděle 30. 6. 9:00 – 12:00
Zahradníčkova x Brdlíkova neděle 30. 6. 9:00 – 12:00

 

2. Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP

Stanoviště BIO VOK Den Datum Hodina
Musílkova x Schodová sobota 2. 3. 9:00 -12:00
Výmolova – u zahrádkářské kolonie sobota 9. 3. 13:00 – 16:00
U Mrázovky x Nad Bertramkou sobota 16. 3. 9:00 -12:00
Nad Buďánkami I x Nad Buďánkami II sobota 23. 3. 13:00 – 16:00
Nad Zlíchovem x Prosluněná sobota 30. 3. 13:00 – 16:00
Slivenecká x Kosořská sobota 6. 4. 13:00 – 16:00
Novoveská x Pod Vavřincem sobota 13. 4. 13:00 – 16:00
U Malvazinky č. 24 sobota 20. 4. 9:00 – 12:00
Na Homolce – proti č. 16 neděle 21. 4. 9:00 – 12:00
Na Stárce – volná plocha proti č. 35 sobota 27. 4. 13:00 – 16:00
Nad Klikovkou – proti č. 11 sobota 4. 5. 13:00 – 16:00
Kroupova x Kutvirtova neděle 5. 5. 13:00 – 16:00
V Klukovicích x Bublavská sobota 11. 5. 13:00 – 16:00
Na Farkáně II x Od Vysoké neděle 12. 5. 9:00 – 12:00
Ke Smíchovu x Lipová alej sobota 18. 5. 13:00 – 16:00
Butovická x Mezi lány neděle 19. 5. 9:00 – 12:00
Baldové x Vejražkova sobota 25. 5. 9:00 – 12:00
V Břízkách č. 11 neděle 26. 5. 9:00 – 12:00
Výmolova – u zahrádkářské kolonie sobota 1. 6. 9:00 – 12:00
Holyňská x Švábova neděle 2. 6. 13:00 – 16:00
Pod Hybšmankou – proti č. 12 sobota 8. 6. 9:00 – 12:00
U Nesypky x U Plátenice neděle 9. 6. 13:00 – 16:00
Lumiérů x Skalní sobota 15. 6. 13:00 – 16:00
Nad Husovými sady x Fráni Šrámka sobota 15. 6. 9:00 – 12:00
U Dětského hřiště x Karlštejnská sobota 29. 6. 13:00 – 16:00
U Šalamounky x K Měchurce sobota 29. 6. 9:00 – 12:00

UPOZORNĚNÍ:

Objemné odpady i bioodpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hl. města Prahy – Sběrné dvory.

Přílohy ke stažení