Kontejnery a štěpkování

Kontejnery společnosti Regios a. s.

Kontejnery společnosti Regios a. s. hrazené z rozpočtu Městské části Prahy 5 budou přistavovány vždy v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději do 10:00 hodin a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději v 15:00 hodin.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Další informace Vám poskytne Milan Tikal z ÚMČ Praha 5, Odbor správy veřejného prostranství, tel. 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz

Rozpis stanovišť VOK naleznete níže v příloze.

 

Kontejnery společnosti Pražské služby a. s.

Na každém stanovišti bude kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku dle harmonogramu. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen a již se nebude vracet. Na každém stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů.

Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

Kontaktní osoba: Magistrát hl. m. Prahy, oddělení odpadů a ekologické výchovy, Ing. Lukáš Janda, tel. 236 00 42 63, email: lukas.janda@praha.eu

Rozpis stanovišť VOK naleznete níže v příloze.

 

Kontejnery na bioodpad

Kontejnery jsou hrazeny jak z rozpočtu hl. m. Prahy, tak i z rozpočtu MČ Praha 5 a jsou určeny pouze na bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Po celou dobu přistavení bude u kontejneru odborná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu.

Další informace o těchto kontejnerech Vám poskytne p. Milan Tikal z ÚMČ Praha 5, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně, tel.: 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz.

Rozpis stanovišť VOK naleznete níže v příloze.

 

Sběrné dvory

Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy. Na území MČ Prahy 5 je to sběrný dvůr v ulici Puchmajerova a Klikatá. 

Předání odpadu ve sběrných dvorech je pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města bezplatné. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.

 

Štěpkování

Bezplatné štěpkování dřevního odpadu

Kdy: Celoročně každý první pátek v měsíci od 12:00 do 18:00 hod.

Kde: Hlubočepská proti č. 32 (parkoviště u bývalého zdravotního střediska)

Co: Štěpkovač s obsluhou – zdarma k využití pro občany naší MČ

– průměr větví do 22 cm (bez drátů, provázků či jiného než dřevěného

materiálu), včetně odvozu vzniklého bioodpadu

 

  • Žádáme všechny občany, kteří budou využívat tuto službu, aby nenosili na stanoviště bioodpad po uvedeném termínu – odpad již nebude štěpkován ani odvezen.

Zamezíte tím neoprávněnému založení černé skládky a vyhnete se tak zbytečně vynaloženým nákladům na její odstranění.

Kontakt v případě dotazů: Petra Kokošková – tel.257 000 121, e-mail: petra.kokoskova@praha5.cz

 

Přílohy ke stažení