Velkoobjemové kontejnery

Vážení občané,

níže v tabulkách najdete aktuální rozpis stanovišť  velkoobjemových kontejnerů (VOK) a kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK).

Tabulky jsou rovněž k dispozici ke stažení – viz níže „Přílohy ke stažení“.

 

  • Případné další informace Vám poskytne:

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5

Kontaktní osoba:

Milan Tikal, DiS.

tel. 257 000 307

e-mail: milan.tikal@praha5.cz

 

OBECNĚ PLATÍ:

  • Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) je možné odložit:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

  • Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) nelze odkládat:

živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpady, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

  1. Seznam stanovišť VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery společnosti Regios a. s. budou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10:00 hodin (a následně dle potřeby měněny). Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách – nejpozději v 15:00 hodin.

 

Datum Číslo Stanoviště 2020
3. 1. – 4. 1. 1. Brdlíkova – parkoviště u hřbitova
2. Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště
10. 1. – 11. 1. 1. Česká – proti č. 7
2. Za Zámečkem – proti č. 10
17. 1. – 18. 1. 1. V Botanice – za Komerční bankou
2. U Jinonického rybníčka – proti č. 7
24. 1. – 25. 1. 1. U Mrázovky x Na Cihlářce
2. Souběžná II x Na Vidouli
31. 1. – 1. 2. 1. Holyňská x Na Srpečku
2. Nad Turbovou x Na Stárce
7. 2. – 8. 2. 1. Pechlátova – u č. 16
2. Urbanova – parkoviště pod č. 20
14. 2. – 15. 2. 1. Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
2. Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
21. 2. – 22. 2. 1. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
2. Kobrova – u č. 6
28. 2. – 29. 2. 1. Na Pomezí – u č. 4
2. Nádražní – proti č. 68
6. 3. – 7. 3. 1. U Klavírky – proti č. 10
2. Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
13. 3. – 14. 3. 1. V Cibulkách x Na Výši
2. Nad Klikovkou – proti č. 11
20. 3. – 21. 3. 1. Nad Koulkou x Na Neklance
2. Donátova – u hřiště
27. 3. – 28. 3. 1. Česká x Urbanova
2. Brdlíkova – parkoviště u hřbitova
3. 4. – 4. 4. 1. Svornosti x Pod Tratí
2. Pod Hájem x U Pernikářky
10. 4. – 11. 4. 1. Zahradníčkova x Brdlíkova
2. Na Hřebenkách – proti č. 12
17. 4. – 18. 4. 1. Na Farkáně II x Od Vysoké
2. U Nikolajky x Na Březince
24. 4. – 25. 4. 1. Na Homolce – u č. 17
2. U Šalamounky x K Měchurce
1. 5. – 2. 5. 1. U Vojanky – u č. 30
2. Souběžná II x Na Vidouli
8. 5. – 9. 5. 1. Naskové x Vejražkova
2. Štorkánova x K Vodojemu
15. 5. – 16. 5. 1. U Hrušky – parkoviště
2. Pod Hybšmankou – proti č. 12
22. 5. – 23. 5. 1. V Botanice – za Komerční bankou
2. Nad Turbovou x Na Stárce
29. 5. – 30. 5. 1. Urbanova – parkoviště pod č. 20
2. Holyňská x Na Srpečku
5. 6. – 6. 6. 1. Pechlátova – u č. 16
2. U Mrázovky x Na Cihlářce
12. 6. – 13. 6. 1. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
2. Na Pomezí – u č. 4
19. 6. – 20. 6. 1. Nádražní – proti č. 68
2. Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
26. 6 – 27. 6. 1. V Cibulkách x Na Výši
2. Svornosti x Pod Tratí

 

 2. Seznam stanovišť VOK hrazených z rozpočtu MHMP

Službu zajišťuje společnost Pražské služby a. s. Na každém stanovišti bude kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

  

Datum Stanoviště 2020 Čas
2. 1. Vrchlického x Starokošířská 14:00 – 18:00 hod.
3. 1. Nad Buďánkami II u č. 9 14:00 – 18:00 hod.
6. 1. Třístoličná x Pod Lipkami 14:00 – 18:00 hod.
7. 1. Nad Zlíchovem x V Násypu 14:00 – 18:00 hod.
8. 1. Pod Šmukýřkou u č. 4 14:00 – 18:00 hod.
9. 1. nám. 14. října x Preslova 14:00 – 18:00 hod.
10. 1. U Malvazinky č. 24 – u separace 14:00 – 18:00 hod.
13. 1. Borského – parkoviště u supermarketu 14:00 – 18:00 hod.
14. 1. Pražského u č. 608 14:00 – 18:00 hod.
14. 1. Lumiérů x Barrandovská 14:00 – 18:00 hod.
15. 1. Novoveská x Pod Vavřincem 14:00 – 18:00 hod.
15. 1. Pekařská x Vidoulská 14:00 – 18:00 hod.
16. 1. Kroupova x Kutvirtova 14:00 – 18:00 hod.
17. 1. Slivenecká x Kosořská 14:00 – 18:00 hod.
20. 1. Trojdílná x Nad Zámečkem 14:00 – 18:00 hod.
21. 1. Ke Kotlářce č. 14 14:00 – 18:00 hod.
21. 1. U Nikolajky – za stadionem u separace 14:00 – 18:00 hod.
22. 1. U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu 14:00 – 18:00 hod.
22. 1. Pod Vidoulí x Butovická 14:00 – 18:00 hod.
23. 1. V Klukovicích x Bublavská 14:00 – 18:00 hod.
24. 1. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 14:00 – 18:00 hod.
27. 1. Baldové x Vejražkova 14:00 – 18:00 hod.
28. 1. Butovická x Mezi Lány 14:00 – 18:00 hod.
28. 1. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 14:00 – 18:00 hod.
29. 1. Geologická – mezi č. 13 a 15 14:00 – 18:00 hod.
29. 1. Holubova x Pechlátova 14:00 – 18:00 hod.
30. 1. U Nesypky x U Plátenice 14:00 – 18:00 hod.
31. 1. Werichova – proti č. 17 14:00 – 18:00 hod.
3. 2. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 14:00 – 18:00 hod.
4. 2. V Remízku x Voskovcova 14:00 – 18:00 hod.
4. 2. Nový Zlíchov – u separace 14:00 – 18:00 hod.
5. 2. Zdíkovská x Libínská 14:00 – 18:00 hod.
5. 2. Kováků x Na Zatlance (popř. Plzeňská pod most) 14:00 – 18:00 hod.
6. 2. Zapova – proti č. 12 14:00 – 18:00 hod.
7. 2. Devonská – u separace 14:00 – 18:00 hod.
10. 2. Hlubočepská x Na Srpečku (u bývalého zdrav. střed.) 14:00 – 18:00 hod.
11. 2. Pod Šmukýřkou u č. 4 14:00 – 18:00 hod.
11. 2. Musílkova x Schodová 14:00 – 18:00 hod.
12. 2. Grussova – za separací 14:00 – 18:00 hod.
12. 2. U Dívčích hradů x Tetínská 14:00 – 18:00 hod.
13. 2. Zahradníčkova – proti č. 34 14:00 – 18:00 hod.
14. 2. Na Neklance č. 2 (popř. Nad Koulkou 3-5) 14:00 – 18:00 hod.
17. 2. Slivenecká x Kosořská 14:00 – 18:00 hod.
18. 2. Na Pomezí – proti č. 17 14:00 – 18:00 hod.
19. 2. Ke Kotlářce č. 14 14:00 – 18:00 hod.
19. 2. Pražského u č. 608 14:00 – 18:00 hod.
20. 2. Werichova – proti č. 17 14:00 – 18:00 hod.
21. 2. V Břízkách – proti č. 11 14:00 – 18:00 hod.
24. 2. U železničního mostu x Nádražní 14:00 – 18:00 hod.
25. 2. U Blaženky x Na Provaznici 14:00 – 18:00 hod.
25. 2. Štěpařská x Šejbalové – parkoviště 14:00 – 18:00 hod.
26. 2. Lumiérů x Barrandovská 14:00 – 18:00 hod.
26. 2. U Nikolajky – za stadionem u separace 14:00 – 18:00 hod.
27. 2. Geologická – mezi č. 13 a 15 14:00 – 18:00 hod.
28. 2. Gabinova – slepá část 14:00 – 18:00 hod.
2. 3. Prachnerova x Hlaváčkova 14:00 – 18:00 hod.
3. 3. U Malvazinky č. 24 – u separace 14:00 – 18:00 hod.
3. 3. Smrčinská x Na Císařce 14:00 – 18:00 hod.
4. 3. Vrchlického x Starokošířská 14:00 – 18:00 hod.
4. 3. Devonská – u separace 14:00 – 18:00 hod.
5. 3. Karlštejnská x U Dětského hřiště 14:00 – 18:00 hod.
6. 3. Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice 14:00 – 18:00 hod.
9. 3. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 14:00 – 18:00 hod.
10. 3. Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště 14:00 – 18:00 hod.
11. 3. V Břízkách – proti č. 11 14:00 – 18:00 hod.
11. 3. Novoveská x Pod Vavřincem 14:00 – 18:00 hod.
12. 3. Nad Zlíchovem x V Násypu 14:00 – 18:00 hod.
13. 3. Holubova x Pechlátova 14:00 – 18:00 hod.
16. 3. Pod Šmukýřkou u č. 4 14:00 – 18:00 hod.
17. 3. Gabinova – slepá část 14:00 – 18:00 hod.
18. 3. Hlubočepská x K Dalejím 14:00 – 18:00 hod.
18. 3. Borského – parkoviště u supermarketu 14:00 – 18:00 hod.
19. 3. Pražského u č. 608 14:00 – 18:00 hod.
20. 3. Trojdílná x U Cibulky 14:00 – 18:00 hod.
23. 3. U železničního mostu x Nádražní 14:00 – 18:00 hod.
24. 3. U Dívčích hradů x Tetínská 14:00 – 18:00 hod.
24. 3. Musílkova x Schodová 14:00 – 18:00 hod.
25. 3. Slivenecká x Kosořská 14:00 – 18:00 hod.
25. 3. Jinonická – proti č. 78 14:00 – 18:00 hod.
26. 3. U Nikolajky – za stadionem u separace 14:00 – 18:00 hod.
27. 3. U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu 14:00 – 18:00 hod.
30. 3. Pod Vidoulí x Butovická 14:00 – 18:00 hod.
30. 3. Nad Buďánkami II u č. 9 14:00 – 18:00 hod.
31. 3. V Klukovicích x Bublavská 14:00 – 18:00 hod.
31. 3. V Remízku x Voskovcova 14:00 – 18:00 hod.
1. 4. Ke Kotlářce č. 14 16:00 – 20:00 hod.
2. 4. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 16:00 – 20:00 hod.
3. 4. Baldové x Vejražkova 16:00 – 20:00 hod.
6. 4. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 16:00 – 20:00 hod.
7. 4. Geologická – mezi č. 13 a 15 16:00 – 20:00 hod.
7. 4. Holubova x Pechlátova 16:00 – 20:00 hod
8. 4. Werichova – proti č. 17 16:00 – 20:00 hod.
9. 4. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 16:00 – 20:00 hod.
14. 4. Pekařská x Vidoulská 16:00 – 20:00 hod.
15. 4. Nový Zlíchov – u separace 16:00 – 20:00 hod.
15. 4. Zdíkovská x Libínská 16:00 – 20:00 hod.
16. 4. Kováků x Na Zatlance (popř. Plzeňská pod most) 16:00 – 20:00 hod.
16. 4. Zapova – proti č. 12 16:00 – 20:00 hod.
17. 4. Devonská – u separace 16:00 – 20:00 hod.
20. 4. Hlubočepská x Na Srpečku (u bývalého zdrav. střed.) 16:00 – 20:00 hod.
21. 4. V Břízkách – proti č. 11 16:00 – 20:00 hod.
22. 4. Zahradníčkova – proti č. 34 16:00 – 20:00 hod.
22. 4. Grussova – za separací 16:00 – 20:00 hod.
23. 4. Nad Zlíchovem x V Násypu 16:00 – 20:00 hod.
23. 4. U Blaženky x Na Provaznici 16:00 – 20:00 hod.
24. 4. Novoveská x Pod Vavřincem 16:00 – 20:00 hod.
27. 4. Gabinova – slepá část 16:00 – 20:00 hod.
28. 4. nám. 14. října x Preslova 16:00 – 20:00 hod.
29. 4. U Malvazinky č. 24 – u separace 16:00 – 20:00 hod.
29. 4. Borského – parkoviště u supermarketu 16:00 – 20:00 hod.
30. 4. Trojdílná x U Cibulky 16:00 – 20:00 hod.
  • Do kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK) je možné odložit:

pouze bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

Živočišné zbytky do těchto kontejnerů nepatří.

 

  1. Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
Stanoviště Den Datum Hodina
Baldové x Vejražkova neděle 5. 4. 9:00 – 12:00
Brdlíkova – parkoviště u hřbitova neděle 5. 4. 9:00 – 12:00
Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště neděle 12. 4. 9:00 – 12:00
Hlubočepská č. 31a neděle 12. 4. 9:00 – 12:00
Fráni Šrámka x Nad Husovými sady neděle 19. 4. 9:00 – 12:00
Nad Výšinkou x Na Hřebenkách neděle 19. 4. 9:00 – 12:00
Na Farkáně II x Od Vysoké neděle 26. 4. 9:00 – 12:00
Na Srpečku x Holyňská neděle 26. 4. 9:00 – 12:00
Nad Turbovou x Na Stárce neděle 3. 5. 9:00 – 12:00
Náměstí 14. října x Preslova neděle 3. 5. 9:00 – 12:00
Pechlátova č. 16 neděle 10. 5. 9:00 – 12:00
Pod Hybšmankou – proti č. 12 neděle 10. 5. 9:00 – 12:00
Prosluněná x V Násypu neděle 17. 5. 9:00 – 12:00
Štorkánova x K Vodojemu neděle 17. 5. 9:00 – 12:00
Svornosti x Pod Tratí neděle 24. 5. 9:00 – 12:00
Trojdílná x Nad Zámečkem neděle 24. 5. 9:00 – 12:00
U Dívčích hradů – proti č. 8 neděle 31. 5. 9:00 – 12:00
U Malvazinky č. 24 neděle 31. 5. 9:00 – 12:00
U Palaty x Na Hřebenkách neděle 7. 6. 9:00 – 12:00
U Šalamounky x K Měchurce neděle 7. 6. 9:00 – 12:00
Urbanova – parkoviště pod č. 20 neděle 14. 6. 9:00 – 12:00
V Břízkách č. 11 neděle 14. 6. 9:00 – 12:00
V Cibulkách x Na Výši neděle 21. 6. 9:00 – 12:00
V Klukovicích x Bublavská neděle 21. 6. 9:00 – 12:00
V Remízku x Voskovcova neděle 28. 6. 9:00 – 12:00
Zahradníčkova x Brdlíkova neděle 28. 6. 9:00 – 12:00

 

2. Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP

Stanoviště Den Datum Hodina
Musílkova x Schodová sobota 7. 3. 9:00 – 12:00
Devonská – proti č. 6 sobota 14. 3. 13:00 – 16:00
U Mrázovky x Nad Bertramkou sobota 21. 3. 9:00 – 12:00
Nad Buďánkami I x Nad Buďánkami II sobota 28. 3. 13:00 – 16:00

 

UPOZORNĚNÍ:

Objemné odpady i bioodpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hl. města Prahy – Sběrné dvory.

Přílohy ke stažení