Komunikaci Zbraslavská čeká omezení

12/03/2021

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje, že v termínu od 12. 3. 2021 do 8. 9. 2021 budou prováděny stavební práce související s optimalizací železniční trati Praha Smíchov – Černošice, jež vyvolají dopravní opatření, včetně uzavření komunikace Zbraslavská, která je využívána zejména chodci a cyklisty.

 

Dle dohodnutého harmonogramu prací bude v termínu:

  • Od 12. 3. 2021 do 26. 3. 2021 na této komunikaci umožněn pohyb pěších a cyklistů (vedením kola), a to dle pokynů stavby.
  • Od 27. 3. 2021 do 16. 5. 2021 komunikace Zbraslavská uzavřena pro veškerý provoz.
  • Od 17. 5. 2021 do 8. 9. 2021 na této komunikaci opět zaveden režim s umožněním pohybu pěších a cyklistů (vedením kola), a to dle pokynů stavby.

 

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že průběh prací a dopravních opatření je koordinován s pracemi na rozšíření komunikace Strakonická, které vyvolávají uzavření pěší a cyklistické komunikace vedené po navigaci levého břehu Vltavy mezi Barrandovským mostem a Malou Chuchlí. Děkujeme za pochopení.

 

Informace o objízdných trasách jsou k dispozici na http://www.dopravniinfo.cz

 

Uzavírka Zbraslavská

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě