Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

21/12/2021
Pro stažení formuláře klikněte na níže uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Žádost o pronájem pozemku

08/09/2015
Pro zobrazení klikněte na přílohu.

Žádost o pronájem pozemku

08/09/2015
Pro zobrazení klikněte na přílohu.

Vzor žádosti o pronájem nebytového prostoru

31/07/2014
Pro zobrazení klikněte na přílohu.

Vzor žádosti o pronájem nebytového prostoru

31/07/2014
Pro zobrazení klikněte na přílohu.

Žádost o vydání loveckého lístku

21/08/2007
Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Žádost o vydání rybářského lístku

31/05/2007
Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Žádost o vyjádření podle § 18 vodního zákona

20/12/2005
  Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 vodního zákona

20/12/2005
  Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 vodního zákona

20/12/2005
  Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) podle § 8 vodního zákona

20/12/2005
  Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady – příloha č. 20B – vč. pokynů k vyplnění

16/12/2005
  Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady – příloha č. 20B

16/12/2005
  Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady – příloha č. 20A – vč. pokynů k vyplnění

16/12/2005
  Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady – příloha č. 20A

16/12/2005
  Pro stažení formuláře klikněte na výše uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě