ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5 za rok 2016

17/01/2017
V příloze tímto zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...

UPOZORNÉNÍ – nabídky katalogových společností týkající se uzavření “Smlouvy o úplatné registraci”

05/08/2016
Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření “Smlouvy o úplatné registraci”. Uvedený typ nabídek...

ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského ÚMČ Praha 5 za rok 2015

29/01/2016
V příloze zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném...

ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského ÚMČ Praha 5 za rok 2014

27/02/2015
  V příloze zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v...

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON – změny ode dne 1.1.2015

12/09/2014
Novela živnostenského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna...

NÁVRATOVÁ SMĚRNICE – sledování vyhoštění cizinců (včetně podnikatelů)

18/06/2014
     Návratová směrnice je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech...

ZÁKAZ provádění domácích porážek prasat spojených s ukázkou výroby na veřejných prostranstvích

18/02/2014
Tradiční zabijačka jakožto společenská akce spojená s účastí lidí ze širokého okolí je zřejmě definitivně věcí...

STÁTNÍ POVOLENÍ – koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

06/11/2013
  Dnem 17. 10.2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě