Kardinál Miloslav Vlk se setkal se starostou a představiteli městské části Praha 5

Kardinál Miloslav Vlk se dnes v předvánoční atmosféře setkal v Arcibiskupském paláci na Hradčanech s představiteli městské části Praha 5 v čele se starostou Milanem Jančíkem za účasti radního pro PR Michala Šestáka a vedoucího odboru obchodních aktivit Pavla Plichty. Tématem schůzky bylo vzájemné informování o pohledu na budoucnost Misijního střediska na Barrandově, které v současné době sídlí v tesco objektu v Grussově ulici a v létě příštího roku zde končí povolení k dočasnému užívání stavby. Městská část Praha 5 přišla se vstřícnou nabídkou majetkoprávního charakteru, která by umožnila budoucí rozvoj tohoto území. Kardinál Vlk nabídku uvítal a potvrdil dlouhodobý záměr vybudovat na Barrandově moderní komunitní centrum pro setkávání široké veřejnosti.

„Rádi bychom vytvořili obdobný projekt, jaký vznikl v minulých letech např. na Jižním městě nebo v Praze 13, který neslouží jen potřebám církve, ale poskytuje zázemí pro setkávání všech lidí bez ohledu na jejich vyznání, jako jsou například senioři, mladé maminky apod.,“ řekl kardinál Vlk.

„Bylo velmi potěšující slyšet z kardinálových úst, že Arcibiskupství pražské i městská část Praha 5 sledují stejný cíl a to vybudovat na místě dnešního technicky nevyhovujícího objektu moderní komunitní centrum pro širokou veřejnost,“ uvedl po jednání starosta Milan Jančík.

„Jsem přesvědčen, že nabídnuté řešení bude ku prospěchu všech obyvatel Barrandova a napomůže i dlouhodobému záměru městské části Praha 5 dobudovat na tomto sídlišti kvalitní občanskou vybavenost,“ doplnil radní Michal Šesták. Obě strany se dohodly, že v jednáních budou pokračovat a uzavřou je pravděpodobně během prvních měsíců nového roku.