K metropolitnímu plánu se může vyjádřit každý

12/05/2022

Dlouho připravovaný dokument, který má nahradit stávající Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy pořízený v roce 1999 a nastavit směr rozvoje Prahy na další desetiletí, je od 26. 4. 2022 zveřejněn k připomínkování. Veřejné projednání a informační tour Metropolitního plánu je klíčem k získání obyvatel Prahy a vyvolání diskuse.

Akce IPR a termíny projednání a připomínkování Metropolitního plánu:

Výstava „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP)

  1. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Vyšehradská 51, Praha 2 – Areál Emauzského kláštera

V rámci výstavy je přislíbena účast zpracovatelů plánu, kteří návštěvníkům budou připraveni zodpovídat dotazy.

Informační tour IPR Praha na Praze 5 bude pro veřejnost umístěno na Andělu v obchodním centru Nový Smíchov ve dnech: 12. 5. 2022  15:00 – 20:00 hodin

  1. 5. 2022 14:00 – 20:00 hodin
  2. 5. 2022 11:00 – 16:00 hodin

Veřejná projednání Metropolitního plánu

  1. 5. a 23. 6. 2022

Podávání připomínek je možné do 30. 6.2022 a to prostřednictvím online aplikace nebo přímo v CAMPu.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě