K Metropolitnímu plánu Prahy jsme se vyjádřili!

06/05/2022

Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo na svém zasedání ze dne 28. 6. 2022 celkem 246 připomínek k návrhu nového územního plánu Prahy. Nevypořádání zásadních připomínek městské části Praha 5 by v budoucnosti mohlo mít negativní vliv na život občanů.

 

Aktuální návrh Metropolitního plánu sice řeší bydlení pro 400 tisíc obyvatel, ale naprosto nebere v potaz doprovodnou infrastrukturu, občanskou vybavenost a například v oblasti školství nejsou garantovány plochy pro výstavbu školských budov. Jak tedy město chce zajistit dostatečnou kapacitu ve školkách a školách?“ ptá se starostka městské části Praha 5, Mgr. Renáta Zajíčková (ODS).

 

Hlavní město Praha rozhodlo již dne 26. 4. 2012 o pořízení nového územního plánu Prahy a od té doby probíhá příprava a zpracování návrhu tohoto dlouhodobého koncepčního dokumentu.  Část připomínek do současného návrhu k veřejnému jednání zapracoval – např. zajištění ochrany parku Kavalírka či parku Motolka. Velká část zásadních připomínek, a to zejména systémových, však do návrhu pro veřejné jednání zohledněna a zapracována nebyla. „Vyjadřuji své hluboké zklamání nad současnou podobou nového územního plánu Prahy, kterou pořizovatel spolu se zpracovatelem dokumentu předložil městským částem a veřejnosti k veřejnému projednání. Městská část po 4 letech opět podává řádově stovky připomínek, přesněji 246 připomínek“ upřesňuje radní Mgr. Zdeněk Doležal (ODS), který má na starosti územní rozvoj Prahy 5.

 

Městská část požaduje v rámci svých připomínek zejména: zajištění dostatečné ochrany zeleně a unikátních vilových čtvrtí, garanci ploch pro občanskou vybavenost nebo veřejně prospěšné stavby. Jako zcela zásadní problém vnímá nesrozumitelnost a nečitelnost současného návrhu Metropolitního plánu. „Pokud má takto důležitý strategický dokument pro celé hlavní město opravdu fungovat, je potřeba, aby zpracovatel územního plánu se vážně zabýval připomínkami ke konkrétnímu území.  Je žádoucí, aby byl dokument srozumitelný široké veřejnosti a zároveň předvídatelný pro všechny zúčastněné, tedy pro samosprávy, investory a občany“, dodala starostka městské části.

 

Městské části měly na zpracování připomínek a jejich přípravu pouhých 60 dní, resp. 30 dní na zpracování návrhu připomínek do zastupitelstev městských částí. Na příliš krátkou a pro městské části téměř nereálnou dobu pro připomínkování návrhu Metropolitního plánu upozornila starostka městské části Renáta Zajíčková již začátkem března letošního roku, kdy dopisem adresovaným náměstkovi primátora Petrovi Hlaváčkovi, který má na starosti oblast územního rozvoje a územního plánu, žádala o prodloužení lhůty pro podání připomínek.

 

I přesto, že žádosti nebylo vyhověno, vypracovala ve stanovené krátké době tzv. „pracovní skupina pro Metropolitní plán“ zřízená Radou MČ ve spolupráci s dalšími přizvanými odborníky v oblasti dopravy, ochrany životního prostředí, zeleně a včetně odborníka na platnou legislativu celkem 246 připomínek.

 

Vedení Prahy 5 bude trvat na tom, aby Magistrát hlavního města Prahy zapracoval všechny zásadní připomínky k Metropolitnímu plánu.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě