Jsem dělníkem medicíny

05/04/2024

Je to řehole a dokáže být krásná. Stojí spoustu sil a emocí. Buď ji děláte naplno s nadšením, nebo ne, ale pak to není ta pravá medicína, říká v rozhovoru pro Pětku o svém povolání špičkový kardiochirurg Štěpán Černý z motolské fakultní nemocnice.

 

Počet kardiovaskulárních onemocnění se podle statistik za posledních 30 let snížil, jako třeba infarktů myokardu, jiná se ale zvyšují. Jaká je realita v praxi?

Myslím, že česká populace udělala velký krok a životní návyky se zásadně změnily. Ubývá ischemické choroby srdeční i úmrtí na ni, ale tato nemoc dále existuje, protože špatný životní styl není její jedinou příčinou. Jsou to i genetická zátěž, vysoké hladiny tuků, vysoký krevní tlak, cukrovka a další. Ubylo úmrtí na infarkt díky výjimečnosti České republiky a české kardiologie. Bez ohledu na to, ve které části republiky infarkt dostanete, je šance, že do hodiny budete v kardiocentru, kde tepnu zprůchodní. Pokud je infarkt v časném stádiu takto ošetřen, tak se to negativně neodrazí na funkci srdce. Na druhou stranu přibývá chlopenních vad, ale to je do určité míry způsobeno lepší diagnostikou a péčí o nemocné.

 

Jakých nemocí srdce přibývá?

Přibývá degenerativních aortálních vad, opět s ohledem na to, že se více vyšetřuje. Přibývá srdečních arytmií, při kterých mohou vznikat krevní sraženiny, které mohou embolizovat do mozkových tepen a způsobit mozkovou mrtvici. Potýkáme se i s epidemií srdečního selhání, opět především proto, že se více vyšetřuje.

 

Když je lepší diagnostika, proč je větší nárůst?

Protože se dnes srdeční onemocnění rozpoznávají v časných stádiích. Nejsme sice schopni preventivně vyšetřit každého člověka, ale již víme, že u některé srdeční vady ve chvíli, kdy se objeví její příznaky, už srdeční sval bývá nevratně postižen. Proto takové nemocné k operacím indikujeme preventivně.

 

Vzrůstají ale i počty pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti…

Ano. V ČR je ročně provedeno na čtyři sta srdečních operací u dětí a jejich úspěšnost je velmi vysoká. Část dětí se díky tomu zcela vyléčí, velká část ale vyžaduje další korekce a sledování. Když si to spočtete aritmeticky, tak každý rok přibude 200–300 dětí, které potřebují celoživotní péči, takže případy narůstají. Je to do určité míry také epidemie a různé země se k tomu staví různým způsobem. FN Motol je unikátní tím, že má dětské i dospělé kardiocentrum. Jeden z prvních kroků, který se mi tady podařilo zrealizovat s podporou nemocnice a ve spolupráci s dětským kardiocentrem a klinikou kardiologie, bylo ustanovení centra pro vrozené srdeční vady v dospělosti. Chceme tuto péči koncentrovat tady a spolupracovat s dětským kardiocentrem. Je to vysoce specializovaná péče, která vyžaduje speciální tým a dovednosti.

 

Dbají tedy Češi o sebe více než před 30 lety?

Je to lepší, i když ty chutě zůstaly stejné. Lidé jsou si ale vědomi toho, že je třeba konzumovat více zeleniny, ryb a přizpůsobují tomu jídelníček. Hodně se omezilo kouření. Řada lidí si uvědomuje, že zdravý pohyb nebo fyzická aktivita je dobrá pro zdraví.

 

Je tu dostupná i moderní léčba ve srovnání se Západem?

Domnívám se, že dnes už hranice mezi západním a východním světem, co se týká moderní kardiovaskulární léčby, neleží na naší západní hranici. My patříme do vyspělého západního světa, co se týká diagnostiky, léčby i publikování výsledků.

 

Jak dlouho se věnujete kardiovaskulární chirurgii?

Já jsem kardiochirurg. Původně jsem se chtěl věnovat cévní chirurgii, kterou jsem viděl začátkem 90. let v Plzni na fakultě. Postupně, když jsem do toho oboru pronikal, tak mě více zaujala kardiochirurgie. V IKEM jsem pracoval do roku 2002, ale těch deset let jsem si proložil třemi pracovními pobyty v zahraničí. Působil jsem dvakrát rok ve Velké Británii a osm měsíců v Torontu, na jednom z nejlepších světovým pracovišť. Z toho pobytu čerpám dodnes. V roce 2002 na Homolce vzniklo oddělení kardiochirurgie a já jsem se stal jeho primářem. Vedl jsem ho deset let. V roce 2012 jsem vážně onemocněl a podstoupil operaci a léčbu tady v Motole. Práci jsem na čas opustil, a když jsem se vrátil, vybudovali jsme na Homolce překrásný hybridní operační sál a já se stal jeho vedoucím. V roce 2023 FN Motol vypsala výběrové řízení na přednostu kliniky kardiovaskulární chirurgie, a jak se mi blížila šedesátka, řekl jsem si, že je to výzva, kterou chci zkusit.

 

Toho jste chtěl ve své profesi dosáhnout?

Můj sen byl vždycky dělat něco výjimečného. Dělat vaskulární chirurgii, která mě tenkrát jako studenta medicíny připadala jako absolutní vrchol. Kardiochirurgie v 90. letech se dělala na třech čtyřech místech v Čechách v malých objemech. Já jsem měl obrovské štěstí, že na začátku 90. let byl v ČR obrovský boom kardiochirurgie, za kterým stál tehdejší přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie v IKEM profesor Pirk. Prosazoval kardiochirurgickou léčbu, protože tady byla tehdy populace podoperovaná. Okolo sebe soustředil tým mladých lékařů, kteří se velmi záhy dostali ke kardiochirurgickým operacím. Všechny nás naučil základy a dal obrovský prostor. Koncem 90. let řada jeho žáků díky tomu odešla dělat primáře a přednosty nově vznikajících kardiochirurgických oddělení. Takže jsem byl vlastně u zrodu moderní české kardiochirurgie.

 

A váš chirurgický sen?

První sen, který mi tehdy připadal jako velké sci-fi, jsem si splnil v IKEM. Transplantoval jsem srdce. Jak jsem zmínil, pracoval jsem ale také na prestižním kardiochirurgickém pracovišti v Toronto General Hospital a operoval s Tironem E. Davidem (světoznámý kanadský kardiochirurg, pozn. red.), což byla pro mě téměř transcendentální zkušenost. Uvědomil jsem si tehdy, že by bylo fajn přenést tu praxi sem do Čech, a to byl sen druhý. Později jsme z Homolky vybudovali třetí největší kardiochirurgické pracoviště v ČR. A třetí sen se mi splnil tady v Motole. Chtěl jsem vždy pracovat na akademickém pracovišti.

 

Začátkem loňského prosince jste ve FN Motol provedli první dvě robotické operace srdce, kdy jste opravovali dvoucípou srdeční chlopeň. Co tato metoda umožňuje?

Robotika je v současné době nejsofistikovanější metoda chirurgie. Tato metoda umožňuje provést zákrok minimálně invazivní cestou, bez nutnosti otevřít pacientův hrudník. Žádný klasický chirurgický řez. Jen vpichy ve druhém, třetím a pátém mezižebří pro kameru a robotické nástroje. Díky tomu klesne bolestivost a pacient je schopný rehabilitovat od prvního pooperačního dne. Lékařům umožňuje lepší přehlednost při operaci a lepší přístup především k mitrální chlopni. Mitrální nedomykavost je velmi zákeřné onemocnění, protože dlouho probíhá bezpříznakově. A když se příznaky objeví, bývá už pozdě. My již dnes víme, že hlavně u mladých pacientů se mají mitrální chlopně operovat preventivně už předtím, než se příznaky objeví.

 

Jaké srdeční vady se s robotikou dají operovat?

Robotická kardiochirurgie má dva směry. Jeden je směr bypassových operací, kdy se pomocí robotického systému odebere tepénka z vnitřní strany hrudníku, která se potom otevřeným způsobem připojí na zúženou tepnu na srdci. Pak jsou tzv. intrakardiální výkony, které se týkají výkonů uvnitř srdečních dutin. K tomu potřebujeme mimotělní oběh, zastavit srdce a pomocí robotického systému se dostat dovnitř srdce. Tam jsou dvě největší uplatnění. Týká se to právě operací nedomykavosti mitrálních chlopní u mladých lidí, kde my chlopeň upravíme tak, že se nemusí vyměnit. Pacientovi to umožní žít úplně nový život. Druhou nejčastější intrakardiální operací s pomocí robota je uzávěr defektu mezisíňové přepážky.

 

Defekt mezisíňové přepážky v srdci je vrozenou srdeční vadou. Budete odteď takto léčit i dětské pacienty?

 

Tímto defektem prochází během vývoje dítěte v těle matky okysličená krev z placenty do oběhu plodu, po narození se u většiny populace sám zavře a zalepí se. U určitého procenta lidí se ale nezavře nebo zůstává široce průchodný. Když jsou defekty veliké, ošetřují se už v dětském věku, většina defektů v dospělosti jde uzavřít „deštníčkem“ bez nutnosti operace. Je ale stále část pacientů, u kterých je potřeba operovat chirurgicky, a tam je robot nejelegantnější způsob. Já sám jsem za svého působení Na Homolce provedl robotických operací u dospělých pacientů stovky, ale ve FN Motol jsme nově začali tuto operaci ve spolupráci s dětským kardiocentrem nabízet i dětským pacientům mezi 15 a 18 lety.

 

Působíte i při 2. lékařské fakultě. Je zájem o obor kardiovaskulární chirurgie mezi studenty?

 

Moje zkušenost je, že vždy se najde nějaký student, který má o ten úzký obor zájem a již během studia se chodí dívat na sál na operace… Ale obecně je to tak, že když medicínu doděláte, začíná po fakultě nové dobrodružství, protože spektrum oborů na výběr je široké. Můžete mít obor úplně teoretický, nebo extrémně praktický, jako je chirurgie. Jste vlastně dělníkem medicíny. Je to řehole, ale dokáže být krásná. Stojí spoustu sil a emocí, když ji člověk chce dělat. Nedá se dělat povrchně. Buď ji děláte naplno s nadšením jako předchozí generace doktorů, nebo ne, a to není pravá medicína. My se s tím teď trochu potýkáme, protože nová generace lékařů je trochu jiná. Sice je náročné studium naučí systematicky pracovat a překonávat překážky, ale mívají těžší přechod do praxe. Ale od toho jsme tady my, starší generace, abychom jim ten přechod usnadnili.

 

Jak po práci odpočíváte?

Vždy jsem aktivně sportoval. Fotbal byl moje celoživotní vášeň a láska. V 90. letech jsem se i dvakrát zúčastnil mistrovství světa lékařů. Fotbal je kolektivní sport a jedna z nejlepších průprav pro život a práci v týmu. Naučíte se individuální odpovědnost a týmovou souhru. Stále se snažím odpočívat sportem, dnes hlavně cyklistikou. Myslím, že je to pohyb, který člověk může dělat do vysokého věku. A na Praze 5, kde jsem dvacet let bydlel, rád na kole vyrážím třeba do Prokopského údolí.

 

MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA (58)

 

Pochází ze Sušice. K lékařství jej inspiroval otec, dětský chirurg. Vystudoval LF v Plzni. Začínal v IKEM, absolvoval řadu prestižních zahraničních stáží, mj. v Cardiffu, New Yorku, Paříži a Torontu. V IKEM byl od roku 2000 do 2002 vedoucím lékařem a prováděl zde i transplantace srdce. Od roku 2002 do 2012 vedl jako primář kardiochirurgické oddělení nemocnice Na Homolce. Od září 2023 je přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě