Jméno a příjmení dítěte

Telefonicky lze ověřit, jaké jméno, popř. jména, lze do matriční knihy zapsat.

Telefon: 257 000 596, 580, 884, 882.

Rovněž zde získáte informace o příjmení dítěte – jaké příjmení bude dítě užívat, pokud jsou rodiče manželé, jaké příjmení může dítě užívat v případě určení otcovství apod.