Jesle Na Hřebenkách až do 30. září přijímají přihlášky

05/08/2019

Milí rodiče, zápisy do jeslí Na Hřebenkách 3a probíhají až do 30. září 2019. Pokud uvažujete o zápisu vašeho dítěte do našich jeslí, můžete se k nám přijít podívat a vaše dotazy projednat s vedoucí jeslí paní Bc. Martinou Mrózkovou.

Kontaktovat ji můžete na telefonních číslech: 774 246 007, 775 788 005, 257 221 454, případně e-mailem: mrozkova@csop5.cz.

Zřizovatelem jesliček je MČ Praha 5 a jejich chod zabezpečuje příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5.

Připomínáme, že jsme již loni vyšli vstříc rodičům a na základě jednání s nimi jsme snížili věk dětí pro přijetí do jesliček – naše jesle přijímají děti od 15ti měsíců do 3 let.

Pokud by pro školní rok 2019/2020 byl ze strany rodičů rostoucí zájem o umístění dětí ve věku již od jednoho roku, jsme na tuto situaci připraveni.

Vzhledem k tomu, že se poptávka po umístění dětí zvyšuje, byla rovněž kapacita jeslí v roce 2018 navýšena na 35 míst. Do jeslí jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm na městské části Prahy 5, ale podle kapacitních možností přijímáme rovněž děti s trvalým bydlištěm mimo MČ Praha 5.

Co možná o jeslích Na Hřebenkách nevíte:

  • Tradiční jesle fungující od roku 1976.
  • V roce 2017 rekonstruovány a zmodernizovány tak, aby odpovídaly potřebám dětí a aby se zde děti cítily bezpečně a dobře, jako doma.
  • Za podpory MČ Praha 5 byl do jeslí zaveden signalizační bezpečnostní systém.
  • Jesle se nacházejí v prostředí zeleně, parků a zahrad v krásné lokalitě Hřebenka.
  • Děti mají k dispozici velkou zahradu s hřištěm, venkovní terasu, vnitřní herny jsou vybaveny moderními herními prvky, ložnicí a sociálním zařízením.
  • Máme zavedeny třídy pro děti ve věku od 15 měsíců do 24 měsíců a od 24 měsíců do 36 měsíců.
  • Provozní doba je stanovena od 7:00 do 17:00 hodin, letní provoz jeslí je omezen pouze na 14 dní (a vycházíme z požadavků rodičů).
  • Měsíčně vychází v jeslích deníček „Jeselníček“, který rodiče informuje o aktivitách a akcích.
  • Nabízíme mj. „Dílničky,“ „Tanečky“ či „Divadlo“.

Před vlastním nástupem dítěte do jeslí probíhá adaptace, kdy si dítě postupně zvyká na odloučení od rodiče a na nový kolektiv a kontakty. Adaptace je u každého dítěte individuální a zde spolupracujeme úzce s rodiči, kteří mohou být i součástí tohoto procesu, který je pro dítě nový a důležitý, postupně se však přítomnost rodiče zkracuje. Naše jesle nabízí denní výchovné programy, zaměřené na volnou hru a všestranný rozvoj dítěte, zejména se soustřeďujeme na oblast psychomotoriky, řeči a učíme děti sebeobsluze, hygienickým návykům a sociálním kontaktům s ostatními dětmi. Programy pro děti připravuje týdně odborný tým pracovníků jeslí s ohledem na věk dítěte a jeho individualitu. Programy obsahují pracovní, hudební, výtvarnou a pohybovou činnost.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě