Jaký osud čeká železniční most?

V posledních týdnech je právě železniční most často zmiňovanou stavbou, o jejímž osudu se stále rozhoduje. Pražští památkáři si nechali od uznávaného Kloknerova ústavu ČVUT vypracovat studii, která jasně ukázala, že je most v bezpečném provozuschopném stavu maximálně ještě pět let.

„Na základě výsledků studie Kloknerova ústavu byl osloven v této souvislosti švýcarský profesor Eugen Brühwiler, který je největší kapacitou v oblasti nýtovaných konstrukcí,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 5, Ing. Jan Panenka (ODS).

Podle výsledků studie by tedy mělo dojít ke zbourání mostu, což se nelíbí jak samotným památkářům, tak ani občanům, kterým lávka na tomto mostě zjednodušuje každodenní cestování. Památkáři tak postupně ztrácí naději v záchranu mostu (železniční most spojující Smíchov a Výtoň prohlásilo Ministerstvo kultury za kulturní památku 8. prosince 2004). Most lze totiž opravit jen z malé části. Technický stav železné konstrukce je zcela nevyhovující z důvodu silné koroze.

Na samotném mostě jsou v pořádku pouze tři zděné pilíře, na kterých most stojí. Ty by mohly být zachovány. Samotná konstrukce mostu by byla snesena a nahrazena replikou. Částečná oprava mostu by byla velmi nákladná a navíc by prodloužila životnost mostu přibližně o třicet let. V případě usazení nové konstrukce na stávající pilíře by však most zaručil bezpečnou průjezdnost až na celé století. Podle informací Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) by postavení repliky mostu bylo možné v letech 2022 až 2024.

„Je to více než rok, co se zřítila trojská lávka spojující Troju a Císařský ostrov. Je nutné si uvědomit, že dokončením stavby to nekončí, ale je potřeba pravidelně kontrolovat technický stav mostů, aby již nedocházelo k podobným tragédiím,“ dodává Panenka.

SŽDC má k dispozici návrh nové podoby železničního mostu od společnosti Sudop, který počítá s rozšířením o třetí kolej. Pro rozvoj metropolitní dopravy je zásadní přidání další koleje. Ta by pomohla odlehčit už tak přetížené silniční dopravě.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) má nyní za úkol právě ve spolupráci s SŽDC vymyslet způsob, jak upravit předmostí na Výtoni tak, aby bylo možné most rozšířit o jednu kolej a umístit tam zastávku.