Jak si v roce 2002 stěžovali občané

27/03/2003

Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí souhrnnou roční zprávu o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a peticí občanů za rok 2002. Podle tajemníka úřadu Karla Čudy bylo v roce 2002 podáno celkem 126 stížností, což představuje meziroční růst o 25 podání.

Jak si v roce 2002 stěžovali občané

Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí souhrnnou roční zprávu o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a peticí občanů za rok 2002. Podle tajemníka úřadu Karla Čudy bylo v roce 2002 podáno celkem 126 stížností, což představuje meziroční růst o 25 podání.

Z uvedeného počtu 126 stížností jich bylo 37 adresováno vedení radnice a 89 pak přímo jednotlivým odborům. V roce 2002 bylo vyřízeno 106 stížností, řešení osmi přešlo do dalšího roku, dvě byly odloženy a devět bylo předáno k řešení mimo úřad městské části. Jako oprávněných bylo posouzeno 31 stížností, částečně oprávněných 18 a 57 podání bylo vyhodnoceno jako neoprávněné.

Nárůst oprávněných stížností byl především v oblasti, která se týká stavu bytového fondu (např. zatékání do bytů apod.), čistoty komunikací a mezilidských vztahů (rušení nočního klidu).

V roce 2002 podali občané také celkem 15 peticí. Z tohoto počtu byl obsah dvou petic posouzen jako oprávněný a dvě petice jsou ještě v řešení. Obsah podání ve zbylých peticích byl posouzen jako neoprávněný. Všem petentům radnice odpověděla.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě