Jak se zapojit?

05/01/2016

Pokud máte dobrý nápad na cyklistické opatření, můžete jej umístit např. na portál Cyklisté sobě, který rádi využíváme jako zdroj zajímavých podnětů pro praktické realizace.

Odkaz:

www.cyklistesobe.cz

Pokud Vás trápí technický stav komunikací, můžete se obrátit na jejich správce, kterým je zpravidla TSK Praha, a.s., prostřednictvím formuláře pro hlášení závad. Formulář je dostupný na adrese

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad

případně umístit podnět na portál Chodci sobě

www.chodcisobe.cz

nebo na portál Lepší místo

www.lepsimisto.cz

S věcnými dotazy z oblasti cyklistické, bezmotorové či městské dopravy se můžete obracet na oddělení územního rozvoje nebo na radního pro dopravu.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě