Jak je zajištěno varování a vyrozumění obyvatelstva MČ Praha 5 ?

* Jak je zajištěno varování a vyrozumění obyvatelstva MČ Praha 5 ?

Vyrozumění a varování obyvatelstva při krizových situacích je zabezpečeno sítí akustických a elektronických sirén. V České republice je jeden varovný signál (všeobecná výstraha) – kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

(?Požární poplach? je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón) a vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany).

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i elektronickými sirénami.

Podrobné informace lze získat na tel. 257 000 856.