ISO na období 2018 – 2021

Úřad městské části Prahy 5 znovu obhájil v závěrečných auditech certifikaci ČSN EN ISO 9001 – systém managementu kvality (QMS) a ČSN EN ISO/IEC 27001 – systém managementu bezpečnosti informací (QMS/ISMS).

Vydání certifikátů dokládá pozitivní výsledek hodnocení zavedených systémů. Úřad městské části Praha 5 tím deklaruje účinnost obou zavedených systémů řízení ve shodě s uvedenými mezinárodními standardy, a potvrzuje tak profesionální úroveň zvoleného procesního přístupu při poskytování služeb a zabezpečení informací v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy a výkonu samostatné působnosti MČ Prahy 5.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy ke stažení