ZZ Kartouzská

Datum interpelace:
16. 02. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace na ZZ Kartouzská

  

 

 

Mezi lékaři, kteří ordinují v ZZ Kartouzská se šíří neklid způsobený výběrem nového správce tohoto potřebného a užitečného zařízení.

V minulosti se do zařízení neinvestovalo tolik, aby objekty byly ve stavu odpovídajícím začátku 21. století. Je potřeba, aby přišel nový investor, který dokáže zajistit odpovídající stav zařízení. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ZZ Kartouzská je v centrální oblasti Prahy 5 a soustředění lékařů na jednom místě je přínosem pro občany.

Bylo by rozumné, aby o všech krocích byla informována veřejnost jak široká, tak i lékařská.

Jak je zaručeno v budoucí smlouvě s novým správcem zachování stávajícího počtu lékařských ordinací?

Myslím, že smlouvu by vzhledem k jejímu významu veřejně projednat ZMČ, byť je to v kompetenci RMČ.

 

  

 

Odpověď:

  

Vážený pane Kohoute,

 

sděluji Vám, že jsme o připravovaných změnách informovali jak veřejnost, např. Pražská pětka, tak i lékaře ze ZZ Kartouzská, a to na několika schůzkách přímo v objektu Kartouzské i na schůzce pracovní skupiny, kterou pan starosta pro tuto věc ustanovil.

 

Zachování stávajících lékařských oborů byla jedna z podmínek již výběrového řízení a bude samozřejmě zakotvena i připravované smlouvě.

 

Smlouva s vybraným nájemcem a správcem bude projednána na RMČ a následně

podána informace na ZMČ.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Lucie Vávrová