Zveřejňování údajů o jednání komisí Rady MČ Praha 5

Datum interpelace:
17. 04. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď:

Požadováne změny byly provedeny