zveřejňování osobních údajů

Datum interpelace:
20. 09. 2011
Datum odpovědi:
18. 10. 2011
Interpelující:
Ing. Jan Bejšovec
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace pana Starosty

 

 

Dle nařízení č.3/2011 je zakázáno zveřejňovat Titul, jméno a příjmení, adresu, datum narození nebo rodné číslo v usneseních zastupitelstva a rady a dále v zápisech z jednání výborů či z jednání komisí umístěných na webových stránkách. Z jakého důvodu toto nařízení vzniklo? Tímto nařízením se snaží radní naplnit programové prohlášení rady, ve kterém se píše, cituji „Zkvalitníme komunikační kanály s veřejností…“??? Nebo se tímto nařízením snad naplňuje volební slib TOP09 jež se týkal zprůhlednění chodu radnice??

 

 

Bejšovec Jan

zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

Úřad pro ochranu osobních údajů svým rozhodnutím zn. SPR – 1394/11 – 16 ze dne 8.6.2011 uložil Městské části Praha 5 pokutu ve výši 4.000,- za porušení § 45 , odstavce 1 písmeno c) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tohoto porušení se Městská část dopustila tím, že na webových stránkách zveřejnila usnesení Rady městské části Praha 5, které obsahovalo osobní údaje v rozsahu akademický titul, jména a příjmení. Jednalo se o 4 usnesení z let 2003 až 2005, která se týkala výsledků nabídkového řízení na pronájem bytů městské části.

 

Do současné doby byla usnesení zastupitelstva, usnesení rady a zápisy z jednání výborů zastupitelstva i komisí rady na webových stránkách zveřejňovány bez jakýchkoliv omezení, tedy včetně osobních údajů, tak jak byly v těchto materiálech uvedeny. Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů je třeba přistoupit k obecné změně pravidel pro zveřejňování usnesení zastupitelstva, usnesení rady a zápisů z jednání výborů zastupitelstva i komisí rady na webových stránkách městské části.

 

Usnesení a zápisy, které obsahují osobní údaje občanů, tj. zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození nebo rodné číslo budou nadále zveřejňována v omezeném rozsahu. Usnesení a zápisy budou zveřejňovány bez veškerých osobních údajů v nich obsažených. Osobní údaje budou před zveřejněním na webových stránkách odstraněny odborem Kancelář městské části (týká se usnesení zastupitelstva a rady) nebo odborem, který umisťuje na webové stránky zápisy (týká se zápisů ze zasedání výborů zastupitelstva a komisí rady). Kompletní znění usnesení či zápisů budou potom občanům k dispozici k nahlédnutí přímo na radnici.

 

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě