Zveřejňování částek-náhrada mzdy

Datum interpelace:
24. 02. 2011
Datum odpovědi:
24. 03. 2011
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

v minulém volebním období hlavní město Praha každoročně zveřejňovalo přehled částek vyplacených neuvolněným členům zastupitelstva nebo jejich zaměstnavatelům jako náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele. Žádám o sdělení těchto náhrad u členů Zastupitelstva MČ Praha 5 za rok 2010.

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 24. 2. 2011

 

Odpověď:

 

 

 

 

       RNDr. Milan Macek, CSc.

       zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

 

V Praze dne 21. března 2011

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci z 24. 2. 2011

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

odpovídám Vám na Vaši interpelaci s tím, že v příloze této odpovědi Vám poskytuji přehled prokazatelně ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkcí jednotlivých zvolených zastupitelů MČ Prahy 5 za rok 2010.

 

Tato informace je určena pro Vás, jakožto interní sdělení na Vaši interpelaci.

 

Upozorňuji Vás, že poskytnutá informace podléhá zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jakékoliv další předání či případně zveřejnění této informace kterékoliv třetí osobě je ve Vaší plné odpovědnosti.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

MUDr. Radek Klíma

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k této interpelaci je neveřejná.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě