Zveřejnění článku v Pražské pětce

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
18. 07. 2007
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold

Interpelace:

 

Interpelace

 

 

Vážený pane místostarosto Lukáši Herolde,

 

vřele děkuji za Vaši zcela vyčerpávající odpověď na moji interpelaci k Pražské pětce. Jako dlouholetý učitel jsem zvyklý, že žáci odpovídají na to, o čem mluvit chtějí a nikoliv na to na co jsou tázáni. Jistě ale víte i z vlastní zkušenosti, že většina učitelů, ke které se počítám, si něco takového nenechá líbit a to ani v případě, že se shodou okolností stanou zastupitelem a tázaný je stejnou shodou okolností místostarostou. Mám-li být ale úplně přesný, Vás jsem se na nic netázal, otázku jsem pokládal panu starostovi, nevadí mi ale, že jste si tuto otázku přisvojil. Co mi ale vadí je fakt, že okamžik svého zvolení do funkce místostarosty považujete za okamžik „velkého třesku“, od kterého teprve existuje čas. Zdůrazňuji, že jsem se ve své interpelaci zabýval dobou před „velkým třeskem“.

A teď konstruktivně: Nedílnou součástí této mé interpelace je níže uvedený článek „Velikonoční slavnosti za námi, vánoční slavnosti před námi“ o jehož zveřejnění v Pražské pětce žádám. O jeho aktuálnosti jistě nebudete pochybovat, bude evidentně aktuální po celé toto volební období. V případě, že by byl zveřejněn v období mezi vánocemi a velikonocemi, zplnomocňuji redakční radu změnit název na „Vánoční slavnosti za námi, velikonoční slavnosti před námi“.

 

 

Velikonoční slavnosti za námi, vánoční slavnosti před námi

 

Rada městská část Praha 5 je nadšeným propagátorem místních tradic. Pokud tradice zatím není, tak ji třeba vytvoří. K těmto novým tradicím patří i velikonoční a vánoční slavnosti na Smíchově. Pražané, i návštěvníci Prahy tak v době od první adventní soboty do 23. 12. budou procházet v prostoru před stanicí metra Anděl kolem 28 dřevěných stánků s vánoční výzdobou, jednoho mobilního stánku v lidovém stylu, otevřeného stánku s prodejní plochou, prodejního stojanu na kaštany a otevřeného prostoru pro prodej vánočních stromků. Zajištěn bude program na instalovaném pódiu. Dominantu bude tvořit vánočně vyzdobený velký a ještě jeden menší strom. Velikonoční slavnosti budou začínat vždy 16 dní před velikonočním pondělím a končit po velikonocích následující nedělí. Zajištěno bude jen 14 velikonočně vyzdobených stánků, doprovodné programy budou probíhat jen od Zeleného pátku do Velikonočního pondělí.

Protože vše něco stojí, tak i tato nová tradice není zdarma. Naštěstí ale bude za 4 roky bude stát Městskou část Praha 5 pakatel, jen necelých 12 milionů Kč. Není to částka velká a byl jistě velký problém sehnat firmu ochotnou takovéto slavnosti zajistit. Snad proto byla tato zakázka vyvěšena pouhých 14 dní a výběr neprováděla městská část, ale byl ponechán na firmě Veřejné zakázky, s. r. o. Náročnosti práce při výběru nejlepší nabídky odpovídá její cena, kterou městská část zaplatila, ve výši 142 800 Kč. Tato cena jistě není velká a těžko by se našla jiná firma, která by byla schopna tak obtížné výběrové řízení zajistit. Ostatně vybrat nejvhodnější nabídku z jediné nabídky skutečně vyžaduje velmi mnoho práce a je jistě úměrné této ceně.

Firma Route 102, s. r. o., která tuto zakázku dostala, musí zajistit celou řadu dalších úkolů: musí zajistit zájemce o prodej v těchto stáncích a jistě jim bude muset ještě připlácet za to, aby v tak málo lukrativní oblasti, jako je prostor na pěší zóně u Anděla, a v tak málo lukrativní době, jako je období před vánocemi  nebo před velikonocemi své zboží vůbec prodávali! A ty náklady na doprovodné programy! Určitě jí na to přibližně 3 mil. Kč ročně nebudou ani stačit. A co po 4 letech se stánky, které jsou jejím majetkem? Jistě bude muset na vlastní náklady zajistit jejich ekologickou likvidaci, protože po 8 x 21 dnech užívání budou určitě zcela zničené a dále naprosto nepoužitelné. Městská část se k těmto stánkům nehlásí a nechává je zcela na krku firmě.

Vidíte, jak prozíravá Rada Městské části Praha 5 pěstováním tradic podporuje rozvoj obchodu?Jen my, někteří opoziční zastupitelé si myslíme, že by se těch více než 12 milionů dalo použít daleko účelněji!

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

 

 

 

V Praze dne 28. 6. 2007

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

Odpověď:

Adresát:

RNDr. Milan Macek, CSc.

Datum:

18.7.2007

Vyřizuje/linka:

R. Pavlásková/507

Č.j.:

ZSTH/1/2007/35/rp

 

 

 

    

 

Vážený pane zastupiteli,

 

     jsem velmi rád, že máte tak hluboký zájem o měsíčník Pražská pětka . Stejně tak mě těší, že váš zájem vyústil v již druhou interpelaci na stejné téma v rozmezí několika málo měsíců. Jste zklamán z toho, že jsem sice odpověděl obšírně, nicméně však ne na to, na co jsem byl tázán. Já ten pocit nemám. Jako pedagog jistě znáte všeobecně rozšířený výrok, že „není nic staršího než včerejší noviny“. Nechce se mi věřit, že byste po mně, či po panu starostovi chtěl, aby se například  v listopadovém čísle Pražské pětky z roku 2005 ex post objevilo vaše vyjádření.

    

     Po volbách v minulém roce byla ustavena nová redakční rada, která dohlíží na Pražskou pětku a považoval bych  za relevantní, kdybyste se  zabýval a  dotazoval  této redakční rady a neřešil redakční radu z uplynulého volebního období,  které – jak jistě víte – starosta stejně nebyl členem. V souvislosti s vhodností či nevhodností mé odpovědi se  nemůžu  ubránit jinému příměru než vámi používanému o učiteli a žákovi, který odpovídá na něco jiného než je tázán – o politikovi a redaktorovi, který se ptá tak dlouho, až dostane odpověď takovou, kterou si vymyslel použít do svého článku ještě před tím, než se s dotyčným politikem sešel a zmíněná citace má jen verifikovat jeho článek (ostatně není to v  novinářských kruzích   českých luhů a hájů až tak neobvyklý postup, což jako bývalý novinář mohu potvrdit).                 

 

     Nemůžu se proto ubránit dojmu, že vaše interpelace mají vytvořit dojem či přesněji tlak, že to jediné, co Pražská pětka v tuto chvíli potřebuje, je co nejvíce vašich článků a názorů.      Nesdílím tento názor, nicméně, jak jste si jistě všiml v červencovém čísle, si vaši čtenáři jistě všimli vašeho názoru na zvyšování nájemného, a proto rozhodně nemám pocit jakékoliv diskriminace. S nadsázkou bych řekl,  že byla-li minulost tak černá, jak se v předchozí interpelaci snažíte naznačit, nezbývá mi než společně s vámi říci, že můj příchod na radnici a složení nové redakční rady se dá jednoznačně označit za „velký třesk“.

    

     Aby má odpověď byla úplná, zbývá mi se vyjádřit k vaší konstruktivní části interpelace, jak si ji sám  nazýváte. O vašem článku a požadavku na uveřejnění jsem informoval redakční

radu, která se sešla 17.7. Myslím, že nejen pod vlivem 35 stupňového vedra toho dne, se rozhodla nezabývat se vaším článkem „Velikonoční slavnost za námi, vánoční slavnosti před námi“ pro srpnové číslo Pražské pětky jako pro toto období zcela neaktuálním.

 

     Rozhodnutí, zda a kdy bude případně článek uveřejněn, si nechala na své srpnové jednání.

O rozhodnutí redakční rady vás samozřejmě budu informovat.

 

 

     S pozdravem

 

                                                                              Lukáš Herold

                                                                            zástupce starosty