ZŠ Grafická

Datum interpelace:
14. 03. 2013
Datum odpovědi:
12. 04. 2013
Interpelující:
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

 

Situace ZŠ Grafická, její budoucnost a podpora

 

ZŠ Grafická je v současné situaci v nezáviděníhodné situaci. Potřebovala by podporu, místo toho má nejistotu. Rada MČ nejdříve zrušila zápis do školy, aby jej po změně starosty v prosinci roku 2012 zase povolila. Tyto změny a z toho vyplývající nejistota, škole rozhodně neprospěly. Povolení zápisu byl dle Klubu Strany zelených krok správným směrem. Uspořádání kulatého stolu na téma současnosti a budoucnosti ZŠ Grafická, který proběhnul v únoru 2013, byl také krok správným směrem. I přes ujištění, které padlo na zmiňovaném semináři, že Vámi vedená Rada MČ Prahy 5 nebude do konce volebního období již navrhovat zrušení ZŠ Grafická či její sloučení s jinou ZŠ, trvá nicméně dále nejistota týkající se budoucnosti této školy.

 

Z tohoto důvodu žádám o odpovědi na následující otázky:

 

  1. Na výše zmíněném kulatém stolu padl návrh na vznik zvláštní komise. Ta by se měla údajně zabývat zjištěními týkajícími se školy ZŠ Grafická, které podle nejasného vyjádření radního Lachnita a zastupitelky Váchové podléhají ochraně osobních údajů. Dle názoru Klubu Strany zelených ale takové komise není třeba, protože všechny nástroje ke zjištění stavu a situace školy, jejíž je obec zřizovatelem, již existují a jsou využívány. Navíc neexistují žádné skutečnosti a údaje týkající se této školy, které by spadaly pod sociálně-právní ochranu dětí, a které by nešlo projednat běžným a transparentním způsobem.

Jak budete reagovat na návrh zřídit zvláštní komisi?

 

  1. Jakými konkrétními kroky Vy nebo Vámi vedená RMČ podpoří další zápis do ZŠ Grafická a tím napraví výše uvedené a Radou MČ způsobené problémy se zápisem v roce 2013?

 

  1. Jaké konkrétní programy pro inklusivní vzdělávání mají jednotlivé ZŠ na Praze 5?

 

 

Prosím odpověď na každou z otázek a předem za ně děkuji.

 

V Praze dne 14.3.2013

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď:

Vážený pane doktore,

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaší interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci ZŠ Grafická.

 

1.      Komise, resp. pracovní skupina, by se měla zabývat možnostmi dalšího rozvoje ZŠ a MŠ Grafická. A to samozřejmě i na základě proběhnuvšího hodnocení Českou školní inspekcí a právě probíhajícího auditu.

 

2.      Současná Rada městské části Praha 5 ujistila rodičovskou i pedagogickou veřejnost, že škola zrušena nebude, proto zápis do 1. třídy proběhne standardním způsobem.

 

3.      Přehled programů pro inkluzivní vzdělávání a jeho nabídku mají všechny školy zřizované MČ Praha 5 uveřejněny na svých webových stránkách. Ve všech školách pracuje výchovný poradce, koordinátor primární protidrogové prevence a (kromě FZŠ Drtinova a ZŠ Weberova) alespoň jeden asistent pedagoga. Základní škola U Santošky má školní poradenské pracoviště, kde mimo jiné pracuje školní psycholožka, která je k dispozici nejen dětem, ale i pedagogům a rodičům.

 

Jak výchovní poradci, tak i preventisté a asistenti pedagoga si pravidelně prohlubují své odborné znalosti, aby mohli pružně reagovat na aktuální potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

 

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě