ZŠ Grafická

Datum interpelace:
07. 02. 2013
Datum odpovědi:
08. 03. 2013
Interpelující:
Mgr. Roman Sedlák
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

Praha, 7. 2. 2012

Vážený pane starosto,

                žádám Vás o osvětlení postoje Rady městské části Praha 5 k ZŠ Grafická. V uplynulých letech byl postoj Rady negativní vůči dalšímu setrvání této školy. Někteří radní deklarovali, že škola je segregační. Uváděli statistiky dodané samotnou paní ředitelkou. Dalším okruhem problému této základní školy je malá naplněnost tříd. Tento fakt vede k neefektivnímu hospodaření. Pokud se nemýlím, na jednom z posledních zasedání školské komise bylo uvedeno, že k dané problematice bude uskutečněn kulatý stůl a jedním z hlavních indikátorů, které pomohou Radě rozhodnout o dalším působení ZŠ Grafická, bude zpráva školské inspekce. Je pro klub TOP 09 nepochopitelné proč došlo k náhlé změně postoje Rady k této základní škole a k Vaší jednostranné podpoře a podpoře pana radního Šestáka pro zachování této školy. Můžete tedy našemu klub prosím osvětlit, které faktory Vás vedly k podpoře tohoto školního institutu?

Děkuji.

Roman Sedlák,
předseda klubu TOP 09

Odpověď:

 

 Vážený pane Sedláku,

 níže odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou dne 7. 2. 2013 ve věci Základní školy Grafická, Praha 5.

 Nízká naplněnost a s tím související nákladnost ZŠ Grafická je realitou, před kterou nelze zavírat oči. Stejně tak je diskutována otázka kvality vzdělávacího procesu v této škole. Vzhledem ke skutečnosti, že názory odborné, laické a rodičovské veřejnosti vč. lidsko-právních organizací se v hodnocení této stránky věci často diametrálně liší, rozhodla se RMČ otevřít širokou diskusi na uvedené téma formou kulatých stolů odborníků, pedagogického sboru, rodičů a dalších zainteresovaných osob.

 Z ekonomického hlediska probíhá podrobný audit hospodaření této školy. Na základě výsledků obou těchto procesů přijme RMČ doporučení pro ZMČ P5 ohledně další budoucnosti této školy ve variantních řešeních, která jsou obsažená ve schválené Koncepci udržitelného rozvoje školství Prahy 5.

 V každém případě však nedošlo ke změně postoje Rady, k řešení situace chceme prostě přistoupit až na základě relevantních informací plynoucích ze zprávy školské inspekce a dalších zdrojů.

 S pozdravem 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě